Karijera

Saradnik/ca za odnose sa malim preduzećima i preduzetnicima

Raiffeisen banka a.d. Beograd traži odgovarajućeg kandidata za poziciju:
Saradnik/ca za odnose sa malim preduzećima i preduzetnicima
u okviru Sektora za poslove sa malim preduzećima i preduzetnicima, Regionalni centar Beograd

Vaše kvalifikacije:

 • VII/VI stepen stručne spreme – Ekonomski fakultet ili Fakultet organizacionih nauka / Viša škola ekonomskog usmerenja
 • Minimum dve godine iskustva u radu na istim/sličnim pozicijama u bankarskom sistemu
 • Znanje engleskog jezika – viši srednji nivo (B2)
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
 • Razvijene komunikacione, organizacione sposobnosti i veštine timskog rada

Vaše dužnosti:

 • Kontaktira klijente, organizuje i prisustvuje poslovnim sastancima, u cilju ostvarivanja saradnje
 • Vrši prijem zahteva za kredit, pribavlja finansijske izveštaje i ostalu neophodnu dokumentaciju, vrši kontrolu iste i pribavlja ostale neophodne informacije o klijentu
 • Obilazi postojeće i potencijalne klijente u cilju sagledavanja poslovanja i dobijanja dodatnih informacija o bonitetu, potrebnih za donošenje odluke o kreditnom zahtevu
 • Obrađuje kreditne zahteve i izrađuje kreditnu aplikaciju u APS-u, u cilju donošenja odluke
 • Sarađuje sa Risk analitičarem u cilju izrade finansijske analize klijenta, analize rizičnosti plasmana
 • Dogovara uslove za oročavanje (namenskih i nenamenskih) depozita klijenata
 • Prati administriranje i otplatu kredita i interveniše u slučaju neredovnog izmirivanja obaveza, sa posebnim akcentom na klijente sa većom izloženošću
 • Odgovoran je za blagovremeno preduzimanje svih koraka definisanih u procedurama naplate

Ako želite da se pridružite dinamičnoj bankarskoj grupi, popunite formu u prilogu.

Click or drag a file to this area to upload.