Kako da primim novac iz inostranstva?

Raiffeisen banka nudi brz, kvalitetan i siguran prijem novca iz inostranstva

Prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun u evrima putem LORO doznake, može se vršiti iz svih zemalja sveta, preko razvijene mreže korespodentnih banaka, uz instrukciju koju klijent može dobiti u bilo kojoj ekspozituri Raiffeisen banke.

  • Ino čekovi
    Raiffeisen banka vrši otkup bankarskih, putničkih, penzionih i drugih čekova. Isplata čeka se može vršiti, u efektivi ili dinarima, prema želji klijenta.
  • Ino penzije
    Raiffeisen banka, kao administrator američkih penzija za Srbiju vrši isplatu penzija američkim penzionerima preko deviznih računa koji se mogu otvoriti u bilo kojoj ekspozituri banke. Za otvaranje računa za prijem američkih penzija, potreban je lični dokument (lična karta, pasoš),kao i Social Security kartica (ID kartica) koja sadrži “Social Security broj”.
  • Western Union
    Svetski lider u elektronskom transferu novca sa tradicijom poslovanja dužom od 150 godina koja omogućava milionima korisnika brz, siguran i pouzdan transfer novca u više od 200 zemalja i teritorija sa više od 500,000 zastupničkih lokacija širom sveta. Raiffeisen banka pruža usluge PRIJEMA i SLANJA NOVCA putem Western Uniona i nije potrebno da klijent  poseduje račun u Raiffeisen banci. Za usluge PRIJEMA i SLANJA NOVCA  putem  WESTERN UNIONA na lokacijama Raiffeisen banke, posetite internet stranicu www.ekitransfers.rs i saznajte više o uslugama.

Bezgotovinski prenos novčanih sredstava u evrima s deviznog tekućeg računa u evrima na platni račun u inostranstvu

Raiffeisen banka nudi brz, kvalitetan i siguran bezgotovinski prenos novčanih sredstava u evrima s deviznog tekućeg tačuna u evrima u inostranstvo sa deviznih računa klijenata banke.

Slanje novca u inostranstvo, putem NOSTRO doznake, vlasnici deviznih računa mogu vršiti u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju i odgovarajućim podzakonskim aktima, a po osnovu troškova izdržavanja porodice, poklona, pomoći, plaćanja robe i usluga u inostranstvu i slično, uz prezentovanje odgovarajuće dokumentacije.

Provizija za ovu vrstu posla naplaćuju se u skladu sa važećom Tarifom naknada banke.

*Odnosi se i na bezgotovinski prenos novčanih sredstava u drugim valutama sa kursne liste banke s deviznog tekućeg računa.