Kreditna podrška za malu privredu

Na raspolaganju su vam:

  • Pozajmica po tekućem računu
  • Krediti za obrtna sredstva
  • Investicioni krediti
  • Okvirni krediti
  • Krediti na bazi 100% depozita
  • MasterCard Business kreditna kartica

Saznaj više