Investicioni krediti

Investicioni kredit se preporučuje klijentima kojima su neophodna sredstva za finasiranje nabavke opreme, mašina, postrojenja, zatim izgradnju ili kupovinu poslovnog prostora.

  • Investicioni kredit
  • Kreditna linija Evropske investicione banke
  • Fond Revolving kredit

Posebnu vrstu dugoročnog kredita predstavlja kredit za kupovinu ili izgradnju poslovnog prostora, kao i za kupovinu opreme. Izuzetnu pogodnost predstavlja produženi rok otplate do 120 meseci sa mogućnošću korišćenja grejs perioda do 12 meseci, koji se odobrava u zavisnosti od konkretne namene i potrebe klijenta, a posebno je značajan kod velikih investicija.

INVESTICIONI KREDITI

Iznos kreditaOd 20.000 EUR do EUR 1.000.000 u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
Period otplate do 120 meseci
Namena

Investicioni kredit za kupovinu opreme

Investicioni kredit za kupovinu poslovnog prostora

Obezbedjenje

menice firme, i lične menice vlasnika

hipoteka I reda

zaloga na opremu ili vozila

Raiffeisen banka nudi i kredite iz linije Evropske investicione banke, čime je korisnicima kredita omogućena prednost korišćenja ovih kredita sa dužim rokom dospeća i po nižoj kamatnoj stopi.

Korisnici kredita su preduzeća u skladu sa kriterijumima Evropske investicione banke

Rok Do 10. godina
Iznos Do EUR 1.000.000
Namena Za mala i srednja preduzeća do 250 zaposlenih:

Ulaganja u materijalnu imovinu

Ulaganja u nematerijalnu imovinu

Obrtna sredstva na rok preko 2 godine

Shodno potpisanom ugovoru sa Narodnom bankom Srbije i Ministarstvom finansija Republike Srbije, Raiffeisen banka svojim klijentima nudi izuzetno povoljan kredit za investicije po specijalnim uslovima. Sredstva kredita se koriste za kreditiranje novih investicija i opreme, s tim da je korisnik dužan da iz svojih izvora obezbedi najmanje 20% troškova projekta.

FOND REVOLVING KREDIT

Period otplatedo 60 meseci
Iznos kreditaod 20.000 EUR u zavisnosti od kreitne sposobnosti kli
Kamatna stopa za kredite sa valutnom klauzulomOd 3,25% + 3M Euribor
Napomena

Kredit za kupovinu opreme

Kredit za nove investicije

Obezbedjenje

menice firme i lične menice vlasnika

hipoteka I reda na nepokretnosti

zaloga za opremu ili vozila