Krediti za obrtna sredstva

Raiffeisen banka je kreirala posebnu ponudu kreditnih proizvoda namenjenih malim preduzećima sa godišnjim poslovnim prihodima do 3 miliona evra. Ovi proizvodi su u pogledu iznosa, namena i rokova specijalno prilagođeni potrebama ovog segmenta privrede.

U ponudi su sledeći krediti:

  • Opšte namene
  • Dinarski sa fiksnom kamatom
  • Obrtna sredstva bez čvrstog obezbedjenja

Kredit za opšte namene višestruko je pogodan i koristi se saglasno potrebama klijenata, za sve potrebe poslovanja.
Posebnu pogodnost predstavljaju mogućnost odobrenja većih iznosa kredita i rok otplate do 36 meseci.

KREDIT ZA OPŠTE NAMENE – FLEXY SECURED
Iznos kredita do EUR 1.000.000 u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
Period otplate do 36 meseci
Kamatna stopa za kredit u RSD Od 2,25% + 3M Belibor
Kamatna stopa za kredit sa valutnom klauzulom Od 3,50% + 1M Euribor
Namena za finansiranje obrtnih sredstava
Obezbeđenje

menice firme i lične menice vlasnika

hipoteka I reda na nepokretnost

zaloga na opremu ili vozila

Iz bogate kreditne ponude posebno izdvajamo dinarski kredit bez valutne klauzule, koji se odobrava klijentima na rok do 24 meseca i sa fiksnom kamatnom stopom. Ovakav tip kreditiranja omogućuje nesmetano upravljanje tekućom likvidnošću, bez rizika izazvanog kursnim razlikama.

KREDITI U DINARIMA SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM

Iznos kredita do RSD 100.000.000 u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
Period otplate do 24 meseca
Kamatna stopa Od 6%
Namena za finansiranje obrtnih sredstava
Obavezno obezbeđenje menice firme i lične menice vlasnika
Dodatno obezbeđenje jemstvo drugog pravnog lica, hipoteka I reda na nepokretnost, zaloga na opremu ili vozila

Iskustvo u poslovanju naučilo nas je da su poslovanju naših klijenata potrebni krediti koji se odobravaju po jednostavnoj i brzoj proceduri.

Iz tog razloga smo malim preduzećima omogućili korišćenje neobezbeđenog kredita, odnosno kredita za obrtna sredstva bez čvrstog obezbedjenja, koji preporučujemo klijentima za finansiranje obrtnih sredstava na 12 meseci. Prednost ovog kredita je u tome što je procedura odobravanja kredita brza, kratka i jednostavna, manji je obim potrebne dokumentacije, manji su eksterni troškovi kredita.

Kredit se odobrava u dinarima i dinarima sa valutnom klauzulom.

NEOBEZBEĐEN KREDIT

Iznos kredita

do EUR 1.000.000 u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta

Period otplate

do 24 meseci

Kamatna stopa za kredit u RSD

od 3% + 1M Belibor

Kamatna stopa za kredit sa valutnom klauzulom

Od 3,5% + 1M Euribor

Namena

za finansiranje obrtnih sredstava

Obezbeđenje

menice firme i lične menice vlasnika