• Informacije
  • Dokumentacija

Okvirni krediti

Okvirna linija Vam može pomoći da što lakše upravljate svojim svakodnevnim troškovima, dok istovremeno pomaže rastu Vašeg poslovanja. Ovaj model kreditiranja posebno pogoduje preduzećima kojima su istovremeno potrebni i krediti i garancije i akreditivi. Okvirna linija za mala preduzeća funkcioniše na revolving pricipu i u okviru perioda važenja sredstva se mogu više puta povući i vratiti ili obezbediti garancije koje imaju kraće rokove važenja (kao što je slučaj sa licitacionim, avansnim, činidbenim ili ostalim garancijama).

OKVIRNI KREDIT za mala preduzeća

Iznos kreditaOd 20.000 EUR do 1.000.000 u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
Period otplatedo 36 meseci
Kamatna stopa za kredite u RSDOd 2,75% + 1M Belibor
Kamatna stopa za kredite sa valutnom klauzulomOd 3,50% + 1M Euribor
Namena za finansiranje obrtnih sredstava
Obezbeđenje
  • menice firme i lične menice vlasnika
  • hipoteka I reda
  • zaloga za opremu ili vozila