• Informacije
  • Dokumentacija

Okvirni krediti

Okvirna linija Vam može pomoći da što lakše upravljate svojim svakodnevnim troškovima, dok istovremeno pomaže rastu Vašeg poslovanja. Ovaj model kreditiranja posebno pogoduje preduzećima kojima su istovremeno potrebni i krediti i garancije i akreditivi. Okvirna linija za mala preduzeća funkcioniše na revolving pricipu i u okviru perioda važenja sredstva se mogu više puta povući i vratiti ili obezbediti garancije koje imaju kraće rokove važenja (kao što je slučaj sa licitacionim, avansnim, činidbenim ili ostalim garancijama).

OKVIRNI KREDIT za mala preduzeća

Iznos kredita Od 5.000 EUR do 1.000.000 *
Period otplate do 36 meseci
Kamatna stopa za kredite u RSD Od 2,75% + 1M Belibor do 7% + 1M Belibor, na godišnjem nivou **
Kamatna stopa za kredite sa valutnom klauzulom Od 3,50% + 1M Euribor do 6% + 1M Euribor, na godišnjem nivou **
Namena za finansiranje obrtnih sredstava
Obezbeđenje
  • menice firme i lične menice vlasnika
  • hipoteka I reda
  • zaloga za opremu ili vozila

*u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
** u zavisnosti od prihoda klijenta i roka otplate kredita