MasterCard kartica

U saradnji sa kompanijom MasterCard, Raiffeisen banka izdaje kreditnu karticu na revolving osnovi namenjenu malim preduzećima.
Kartica se izdaje na osnovu podnetog zahteva, po jednostavnoj i brzoj proceduri, a kreditni limit, koji može biti između 500 i 10.000 evra, se odobrava u zavisnosti od visine ostvarenih prihoda i ostalih pokazatelja uspešnosti poslovanja preduzeća.
Raiffeisen MasterCard kartica funkcioniše na revolving osnovi, što znači da je preduzeće u obavezi da mesečno uplaćuje željeni deo duga i na taj način obnavlja odobreni kreditni limit.

Saznaj više