Otvaranje računa

Raiffeisen banka Vam nudi niz proizvoda i usluga koje će Vaše transakcije dinarskog i deviznog poslovanja učiniti sigurnim, bržim i povoljnijim za Vas i Vaše poslovne partnere.

  • Redovni računi
  • Specijalni računi

Otvaranje dinarskih i deviznih tekućih računa, moguće je obaviti u bilo kojoj ekspozituri naše banke.

Sa otvorenim računom u našoj banci, možete vršiti gotovinske uplate i isplate u ekspozituri, elektronski i papirno plaćati robu i usluge, podizati gotovinu Visa karticama, overavati i naplaćivati ugovorna ovlašćenja, menice i druge instrumente obezbeđenja kao i druge poslove u okviru domaćeg i međunarodnog platnog prometa.

Dokumenta za otvaranje računa:

Sa ciljem praćenja svojih klijenata u svim njihovim aktivnostima, kao i radi zadovoljenja njihovih posebnih potreba, Raiffeisen banka nudi usluge otvaranja specijalnih računa:

  • Escrow računi
  • HOV računi
  • Računi osnivačkog uloga

Saznaj više