Paketi proizvoda i usluga

Korišćenjem paketa proizvoda i usluga stičete pogodnosti u pogledu visine naknada i kamata vezanih za proizvode i usluge sadržane u paketu koji odaberete.

Kreirani su sa ciljem da preduzećima (sa godišnjim prihodima do 3 miliona evra) olakšaju svakodnevno poslovanje i da im omoguće da na jednom mestu i jednim dolaskom u banku dobiju sve što im je potrebno za nesmetano poslovanje.

  • Welcome
  • Aktiv
  • Elegant
  • Dokumentacija

Za preduzeća koji žele da otvore svoj prvi račun u Raiffeisen banci pripremili smo specijalan paket dobrodošlice, pod nazivom WELCOME paket. Ovaj paket nudi brojne povoljnosti, a u prvih 6 meseci njegovo korišćenje je potpuno besplatno!

Za sva preduzeća koji otvore račun u našoj banci i opredele se za WELCOME paket, prvih 6 meseci korišćenja paketa je besplatno, a nakon toga klijent plaća mesečnu naknadu u iznosu od 700 RSD.

 

U okviru WELCOME paketa mala preduzeća mogu postati korisnici sledećih proizvoda i usluga:

Elektronsko bankarstvo

Prihvat platnih kartica na POS terminalima

SMS / i-mejl o blokadi i deblokadi računa

Dnevna SMS poruka sa ažurnim stanjem na računu

VISA Business Electron debitne kartice

Dostava izvoda sa računa

Besplatno otvaranje i vođenje dinarskog i deviznog poslovnog računa

Napredniji paket za preduzeća namenjen kako postojećim, tako i novim klijentima banke.
Po mesečnoj ceni od 900 RSD omogućava malim preduzećima korišćenje svih bankarskih proizvoda i usluga neophodnih za svakodnevno poslovanje.

  • AKTIV paket je namenjen svim malim preduzećima i to kako postojećim, tako i novim klijentima banke.
  • Pravo na smanjenje troškova obrade i administracije zahteva za pozajmicu po tekućem računu,
  • Mogućnost izbora jednog od dva sistema elektronskog bankarstva (RaiffeisenOnLine ili Halcom),
  • Ušteda vremena i novca,
  • Pruža Vam pravovremene informacije o statusu računa i stanju sredstava na istom,
  • Više proizvoda u okviru paketa znači veće uštede za Vaše poslovanje.


U okviru ovog paketa korisnici se mogu opredeliti za sledeće proizvode i usluge:


Povoljnije naknade za pozajmicu po tekućem računu

Elektronsko bankarstvo

Prihvat platnih kartica na POS terminalima

SMS / i-mejl o blokadi i deblokadi računa

Dnevna SMS poruka sa ažurnim stanjem na računu

VISA Business Electron debitne kartice

Dostava izvoda sa računa

Besplatno otvaranje i vođenje dinarskog i deviznog poslovnog računa

Sveobuhvatan i savremen, Elegant paket, pored svih proizvoda i usluga iz AKTIV paketa, podrazumeva i povoljniju tarifu platnog prometa.

Elegant paket je namenjen svim malim preduzećima i to kako postojećim, tako i novim klijentima banke.

Njegove karakteristike su:

Povoljnija tarifa platnog prometa

Povoljnije naknade za pozajmicu po tekućem računu

Elektronsko bankarstvo

Prihvat platnih kartica na POS terminalima

SMS/i-mejl o blokadi i deblokadi računa

Dnevna SMS poruka sa ažurnim stanjem na računu

VISA Business Electron debitne kartice

Dostava izvoda sa računa

Besplatno otvaranje i vođenje dinarskog i deviznog poslovnog računa

Dokumentacija za pravna lica

 Dokumentacija za preduzetnike