• Informacije

Mobilni bankari

Raiffeisen Banka u svojoj širokoj ponudi usluga ima mobilne bankare kako bi svojim klijentima omogućila izuzetnu prednost u savremenom poslovanju.

Korišćenje usluge mobilnog bankara pruža znatne povoljnosti u najvažnijim kategorijama:

  • JEDNOSTAVNOST - Kratkim pozivanjem telefona ili slanjem e-maila, mobilni bankar je na punom raspolaganju.
  • UŠTEDU VREMENA - Sastanak sa mobilnim bankarom se odvija u prostorijama klijenta ili na drugom neophodnom mestu, u skladu sa zahtevom, u odgovarajućem i odabranom trenutku, bez potrebe za ličnim odlaskom u banku.
  • LIČNOG BANKARA - Puna informacija o proizvodu za koji ste zainteresovani.
    Svi neophodni podaci o podnošenju zahteva i prikupljanju potrebne dokumentacije.

Saznaj više Podnesite zahtev