Prijava dobavljača za planirane nabavke

Raiffeisen banka a.d. Beograd, Vas poziva da pogledate okviran plan nabavki za 2018. godinu.

Ukoliko ste zainteresovani za bilo koju vrstu nabavke iz priloženog plana, informaciju o Vasoj firmi mozete poslati slanjem maila na mail adresu u prilogu:

  • Predmet nabavke
  • Prijava dobavljača
  • Korisni linkovi

Predmet nabavke

Redni broj

Predmet nabavke za koju se bira dobavljač

Status

1.

Nabavka kopir papira

Kvartalno

2.

Telekomunikacione usluge (usluge mobilne telefonije/usluge prenosa podataka)

Q1

3.

Održavanje i nabavka bezbednosne opreme

Q1

4.

Uniforme za zaposlene u filijalama (košulje, kravate, ešarpe)

Q1

5.

Nabavka bankarske opreme - mašine za brojanje i obradu novca

Q1

6.

Eksterna revizija kastodi poslova (ISAE 3402)

Q1

7.

Statistička revaluacije portfolia stambenih nepokretnosti koje su instrumenti obezbeđenja po plasmanima banke

Q1

8.

Usluge međunarodnog slanja pošiljki

Q1

9.

Elektronska pisarnica

Q1

10.

Izvođenje građevinsko zanatskih i instalaterskih radova

Q2

11.

Nameštaj za Head Office

Q2

12.

Outsource-ing naplate raskinutih partija

Q2

13.

Usluge zaštite od požara

Q2

14.

Žurka za zaposlene (prostor)

Q2

15.

Održavanje reklamnih obeležja banke

Q2

16.

Nabavka i lagerovanje stakala_Head Office

Q2

17.

Održavanje interlock vrata, nakon isteka garantnog roka

Q2
18.

Održavanje segmentnih vrata i rampi u Head Office zgradi

Q2

19.

Izbor dobavljača za restoran za zaposlene Raiffeisen Banke

Q2

20.

Nabavka, isporuka i montaža stolica

Q3

21.

Paketići za decu - Nova Godina

Q3

22.

Organozacija sportskog  dana za potrebe zaposlenih

Q3

23.

Izbor štamparija za štampani marketinški materijal

Q4

24.

Izbor hotela za godišnji seminar banke

Q4

25.

Izbor štamparije za štapanje novogodišnjeg materijala

Q4

 

Prijava dobavljača

- Forma za prijavu dobavljača -

Polja obeležena * su obavezna

Popunjavanjem forme za dobavljače, saglasan sam da mi Banka,
prema svojim potrebama dostavlja ponude iz oblasti koje sam naveo u pristupnoj formi dobavljača.