Prijava dobavljača za planirane nabavke

Raiffeisen banka a.d. Beograd, Vas poziva da pogledate okviran plan nabavki za 2015. godinu.

Ukoliko ste zainteresovani za bilo koju vrstu nabavke iz priloženog plana, informaciju o Vasoj firmi mozete poslati slanjem maila na mail adresu u prilogu:

  • Predmet nabavke
  • Prijava dobavljača
  • Korisni linkovi

Predmet nabavke

Redni broj

Predmet nabavke za koju se bira dobavljač

Status

1.

Pružanje advokatskih usluga u naplati potraživanja

Q1

2.

Smart kartice sa štampom, čitači i 3Y sertifikati

Q1

3.

CRM building block (Front End tool, Decision Platform, Big Data, Analitical Platform and Campaign management)

Q1

4.

Lagerovanje guma

Q1

5.

Operater mobilne telefonije

Q1

6.

Kopir papir (e-Aukcija za period od 6 meseci)

Q1

7.

Nabavka, isporuka i ugradnji baterja za UPS uređaje

Q1

8.

Usluge kurirske dostave - lokalne kurirske usluge

Q1

9.

Kurirske usluge dostave - međugradske kurirske usluge

Q1

10.

Antiskimming/Black box protection

Q1

11.

Eksterni audit kastodi poslova

Q1

12.

Termalni štampači

Q1

13.

Statistička revaluacija portfolia stambenih nepokretnosti koje su instrumenti obezbeđenja po plasmanima Banke

Q1

14.

Taxi usluge

Q2

15.

Pečati, žigovi i štambilji

Q2

16.

Fizičko tehničko obezbeđenje i obezbeđenje novca u transportu

Q2
17.

Mobilni telefoni za kampanje

Q2

18.

Finansijski podaci o pravnim licima

Q2

19.

DB firewal/APT zaštita

Q3

20.

Portal za proveru boniteta klijenata

Q3

21.

Novogodišnji vaučeri za decu

Q3

22.

Izbor hotela za održavanje godišnjeg WS 2018

Q3

23.

Izrada studije o transfernim cenama

Q3

24.

Nabavka promotivnog materijala

Q3

25.

Naftni derivati

Q4

26.

Marketinška agencija

Q4

27.

Servisno održavanje i nabavka bezbednosne opreme

Q4

28.

Istraživačka agencija

Q4

29.

Štampanje i kovertiranje (Personalizovana štampa)

Q4

Prijava dobavljača

- Forma za prijavu dobavljača -

Polja obeležena * su obavezna

Popunjavanjem forme za dobavljače, saglasan sam da mi Banka,
prema svojim potrebama dostavlja ponude iz oblasti koje sam naveo u pristupnoj formi dobavljača.