• Informacije o banci
  • Raiffeisen Bank International
  • Društvena odgovornost
  • Menadžment banke

Raiffeisen banka a.d. Beograd je jedna od vodećih banaka u Srbiji po svim ključnim kriterijumima. Svoje poslovanje u Srbiji je započela 2001. godine, kao prva domaća banka osnovana sa 100% stranim kapitalom.

Raiffeisen banka je članica Raiffeisen Bank Internationala (RBI), jedne od najvećih bankarskih grupacija u centralnoj i istočnoj Evropi. RBI je vodeća privredna i investiciona banka u Austriji.

Kao univerzalna banka, Raiffeisen banka pruža sve vrste bankarskih usluga u skladu sa zapadnim standardima, imajući razumevanja za specifičnosti na domaćem bankarskom tržištu. Banka svoje aktivnosti razvija u tri važna segmenta: poslovanje sa privredom, poslovanje sa stanovništvom, segment sredstava i investicionog bankarstva.

Dokaz poslovnog uspeha su i brojne nagrade renomiranih međunarodnih finansijskih časopisa koje je banka primila tokom proteklih godina: Euromoney, The Banker, Global Finance i Finance Central Europe.

Raiffeisen banka se, takođe, od samog početka trudi da odgovornim društvenim delovanjem i donacijama doprinese zajednici u kojoj radi, te je do sada obezbedila podršku brojnim institucijama i pojedincima kojima je pomoć bila najpotrebnija. Pored toga, u svojim marketinškim aktivnostima, Raiffeisen banka se u potpunosti pridržava relevantnih propisa Međunarodne privredne komore (ICC), etičkih standarda Raiffeisen grupacije, kao i važećih odredbi Zakona o oglašavanju i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga Republike Srbije.

 

Raiffeisen Bank International AG (RBI) deo je Raiffeisen bankarske grupacije (RBG), najveće i najjače bankarske grupacije u Austriji po osnovu ukupne aktive. RBG predstavlja otprilike četvrtinu austrijskog bankarskog tržišta. Sa svoje 434 autonomne lokalne Raiffeisen banke, RBG ima najgušću mrežu banaka u zemlji sa oko 1.500 poslovnica. RBG zapošljava oko 29.000 ljudi u Austriji.

Raiffeisen Bank International AG (RBI) svojim matičnim tržištem smatra Austriju, gde je vodeća privredna i investiciona banka, kao i region srednje i istočne Evrope. Ogranci banke prisutni su na 13 tržišta regiona. Dodatno, grupacija obuhvata brojne druge pružaoce finansijskih usluga, na primer u segmentima lizinga, upravljanja imovinom, kao i pripajanja i akvizicije.

Ukupno oko 47.000 zaposlenih uslužuje 16,1 miliona klijenata putem oko 2,100 poslovnica, od toga je većina u srednjoj i istočnoj Evropi. Deonice RBI listirane su na Bečkoj berzi. Austrijske regionalne Raiffeisen banke poseduju oko 58,8 procenata deonica, ostatak je u slobodnoj prodaji. U okviru austrijske Raiffeisen bankarske grupacije, RBI je centralna institucija regionalnih Raiffeisen banaka i drugih povezanih kreditnih institucija, te pruža značajne usluge u tom smislu.

 

Društveno odgovorno ponašanje čini važan deo strategije Raiffeisen banke. Ovo je princip na kome počiva i strategija korporativno odgovornog poslovanja Raiffeisen Bank International-a, matične kompanije banke u Srbiji. Ovim inicijativama i aktivnostima Raiffeisen banka želi da etički i odgovorno pristupi svim segmentima društva, poslovne zajednice, ali i okoline u kojoj posluje.
Tokom proteklih godina banka je svojim donacijama pružila podršku mnoštvu institucija i pojedincima kojima je pomoć bila najpotrebnija. Tendencija je uvek da se podrška odnosi na najugroženije ili najslabije delove zajednice, kao što su to deca, bolesni, pojedinci sa posebnim potrebama.
Među najvažnijim humanitarnim akcijama su četiri humanitarne akcije „Teleton“, realizovane u saradnji sa Radio-televizijom Srbije, u okviru kojih je banka pomogla odeljenja pedijatrije i neonatologije u bolnicama širom Srbije, opremila fiskulturne sale u više osnovnih škola, obezbedila bolje uslove u dnevnim boravcima za decu ometenu u mentalnom razvoju i donirala 100.000 evra za izgradnju prvog Inkluzivnog servisnog centra u Srbiji.
U društveno odgovorno ponašanje treba uvrstiti i delovanje banke preko dve humanitarne fondacije: „Budimir Boško Kostić“ (osnovane u znak sećanja na prvog direktora banke) i „H. Stepic CEE Charity“ (čiji osnivač je bivši predsednik Raiffeisen Bank International-a, dr Herbert Stepic).
U toku 2013. godine, humanitarna fondacija „H. Stepic CEE Charity“ finansijski je pomogla tri projekta u Srbiji. U okviru prva dva projekta fondacija je donirala novac za Dnevne centre za decu koja žive i/ili rade na ulici u Beogradu i Novom Sadu, čime je pomogla položaj ovog ugroženog segmenta društva. U okviru trećeg projekta fondacija pomaže Narodnu kuhinju u Senti, jedinu ustanovu te vrste u ovom gradu. Zahvaljujući donaciji dnevno se priprema oko 500 toplih obroka ljude i decu koji žive ispod granice siromaštva.
Nastavljajući veoma uspešne akcije realizovane u prethodne četiri godine, zaposleni Raiffeisen banke su i u 2013. nastavili tradiciju prikupljanja novogodišnjih paketića za decu iz ugroženih socijalnih grupa, decu sa smetnjama u razvoju, invaliditetom ili decu u domovima bez roditeljskog staranja. Prikupljeno je preko 700 paketića koji su sadržali odgovarajuće didaktičke igračke, garderobu i slatkiše, a koji su podeljeni institucijama u devet gradova u Srbiji.
Pored humanitarnog delovanja, banka prepoznaje i značaj odgovornog upravljanja ljudskim resursima, te se trudi da obezbedi radno okruženje u kome će zaposleni biti zadovoljni i raditi na pozicijama koje odgovaraju njihovim znanjima i veštinama, uz mogućnost daljeg profesionalnog i ličnog razvoja.
Ekološka dimenzija poslovanja odnosi se na napore koje banka ulaže kako bi uspostavila ravnotežu između potrebe za ekonomskim rastom sa jedne strane, i očuvanja zdravog okruženja sa druge. Vodi se računa o uštedi energije, reciklaži papira i elektronskog otpada, a pri projektovanju instalacionih sistema upravne zgrade banke, primenjivani su principi uštede energije primenom savremenih sistema rekuperacije energije i optimizacije tehničkih parametara za ventilaciju i hlađenje.
Svakako da je i pitanje poslovne etike jedno od najvažnijih, tako da banka teži da osnovni principi njenog poslovanja budu transparentnost i etičnost u radu, kvalitetna usluga i raznovrsna ponuda proizvoda, konstantna briga o klijentima i odgovoran marketing, uz poštovanje važeće regulative i integriteta konkurencije.

 

E-mail 1: contact@raiffeisenbank.rs
E-mail 2: info@raiffeisenbank.rs

 +381 11 3202 100
 +381 11 2207 080

Izvršni odbor
Predsednik Izvršnog odbora Zoran Petrović
Član Izvršnog Odbora za Poslove sa Stanovništvom, Malim Preduzećima i Preduzetnicima/Zamenik Predsednika Izvršnog Odbora Petar Jovanović
Član Izvršnog odbora nadležan za poslove sa privredom Goran Kesić
Član Izvršnog odbora nadležan za Informacione tehnologije i operativne poslove Nenad Sibinović
Član Izvršnog odbora za upravljanje rizikom Dimitar Dilov
Kabinet Izvršnog odbora
Rukovodilac odeljenja Ana Alikalfić
Odeljenje za kadrovske poslove
Rukovodilac odeljenja Nada Dačić
Odsek za administraciju Desanka Petrović
Odsek za zapošljavanje, obuku i usavršavanje kadrova Milica Šuša
Odeljenje za internu reviziju
Rukovodilac odeljenja Dragan Pešić
Odeljenje za marketing i odnose sa javnošću
Rukovodilac odeljenja Katarina Gaborović
E-mail: marketing@raiffeisenbank.rs  
Odeljenje za organizaciju, upravljanje procesima i projektima
Rukovodilac odeljenja Svetlana Jelić
Odeljenje za bezbednost
Rukovodilac odeljenja Predrag Tomljenović

Odeljenje za centralnu nabavku i upravljanje troškovima

 
Rukovodilac odeljenja Dragan Mutavdžić
Odeljenje za premium bankarstvo
Rukovodilac odeljenja Jelena Jovičić
Odeljenje za analizu i razvoj
Rukovodilac odeljenja Bojan Vekić
Odeljenje za kontrolu usklađenosti poslovanja
Rukovodilac odeljenja Erne Mraznica
Sektor za pravne poslove
Direktor sektora Dušan Mitrović
Odeljenje za pravne poslove sa privredom Vladimir Đokić
Odeljenje za pravne poslove sa fizičkim licima, malim preduzećima i preduzetnicima Olivera Ninčić
Sektor finansija
Direktor sektora Jasna Manojlović
Odeljenje za računovodstvo Vesna Tatić
Odeljenje za kontroling Ljubomir Skupek
Sektor za rad sa privredom/velike i međunarodne kompanije
Direktor sektora Tanja Glišin
Odeljenje za velike kompanije i kompanije regiona srednje i istočne Evrope Dragana Đermanović-Milošević
Odeljenje za međunarodne kompanije Sofija Davidović
Sektor za rad sa privredom/srednje kompanije
Direktor sektora Anđelko Šavija
Sektor za finansiranje privrede
Direktor sektora Svetlana Raljević
Odeljenje za kreditiranje privrede I Aleksandra Kovač - Milovanović
Odeljenje za kreditiranje privrede II Suzana Nerić
Odeljenje za upravljanje tokovima novca Biljana Vasić
Odeljenje dokumentarnih poslova i garancija Saša Radić
Sektor za poslove sa malim preduzećima i preduzetnicima
Direktor sektora Miroslavka Marinković
Odeljenje za poslove sa malim preduzećima i preduzetnicima Marko Banović
Sektor prodaje stanovništvu
Direktor sektora Jelena Aksić
Odeljenje za kvalitet i usluge Olivera Dragićević
Odeljenje prodaje Mirjana Pavkov
Odeljenje direktne prodaje Ana Teofilović-Lazović
Sektor za kartično poslovanje
Direktor sektora Saša Damnjanović
Odeljenje za razvoj i upravljanje kartičnim proizvodima i uslugama Jasminka Terzić
Odeljenje za upravljanje akceptantskom mrežom i mobilnim plaćanjima Marija Ilić
Odsek za sprečavanje zloupotreba platnim karticama i rešavanje reklamacija Devica Kulundžić
Sektor za upravljanje rizikom privrede
Direktor sektora Svetlana Maraš
Odeljenje za upravljanje kreditnim rizikom Milena Mandić
Odeljenje za kreditnu analizu Irena Soskić
Odeljenje za rano otkrivanje problematičnih plasmana i kreditnu kontrolu Marko Mihailović

Sektor za kontrolu rizika

Direktor sektora Dejan Maljković

Odeljenje za kontrolu rizika

Boris Vukićević
Odeljenje za upravljanje tržišnim i operativnim rizicima Sandra Zizić
Odsek za integrisano upravljanje rizicima Gordana Bošković
Sektor za upravljanje rizikom u poslovima sa stanovništvom, malim preduzećima i preduzetnicima
Direktor sektora Dragan Sanader
Odeljenje za upravljanje kreditnim rizikom u poslovima sa malim preduzećima Saša Ivanović
Odeljenje za upravljanje kreditnim rizikom u poslovima sa stanovništvom, mikro preduzecima i preduzetnicima Marko Marković
Odeljenje za modeliranje i izveštavanje u kreditnim poslovima sa stanovništvom i mikro preduzećima Milena Stojković
Sektor za upravljanje posebnim plasmanima i instrumentima obezbeđenjanja
Direktor sektora Slavica Lisica Dobrnjac
Odeljenje za restrukturiranje Slobodan Zebić
Odeljenje za rešavanje posebnih plasmana Vladimir Vesović
Odeljenje za upravljanje instrumentima obezbeđenja Predrag Radak
Sektor sredstava i investicionog bankarstva
Direktor sektora Branko Novaković

Odeljenje za upravljanje aktivom i pasivom i finansiranje banke

Katarina Šokčević

Odeljenje za tržište novca i devizne poslove

Aleksandra Maksimović
Odeljenje za poslove investicionog bankarstva Milan Milekić
Sektor za centralne operativne i opšte poslove
Direktor sektora Jelena Popović
Odeljenje za obradu u poslovima sredstava i investicionog bankarstva Mladen Stamatović
Odeljenje za platni promet Katarina Đoković
Odeljenje centralnog trezora Ljiljana Dmitrić
Odeljenje kreditne administracije za privredu Tatjana Aćić

Odeljenje za tehničku podršku i administrativne poslove

Sanja Gnjatović

Sektor operativnih poslova za stanovništvo, mala preduzeća i preduzetnike
Direktor sektora Slavoljub Rakić
Odeljenje za administraciju u poslovima sa stanovništvom, malim preduzećima i preduzetnicima Ljiljana Mitrović
Odeljenje za naplatu potraživanja Branko Čolić
Odeljenje za obradu zahteva kreditnih proizvoda Spomenka Mitrić
Sektor za informacione tehnologije
Direktor sektora Milosav Knežević
Odeljenje za IT infrastrukturu i operativu Saša Mitrović
Odeljenje za IT razvoj Nevena Maksimović
Odeljenje za upravljanje IT aplikacijama Radmila Nikolić
Odsek za rešenja na digitalnim kanalima Pavle Josić
Sektor za digitalno bankarstvo i proizvode za stanovništvo
Direktor sektora Nebojša Jovanović
CRM Odeljenje Dragan Mikičić
Odeljenje kontakt centar Sofija Jovičić
Odeljenje za digitalno bankarstvo i upravljanje proizvodima Aleksandar Nikolić
Skupština
Predsednik

Peter Lennkh

Zamenik predsednika Peter Jacenko
Član Odbora Markus Kirchmair
Upravni odbor
Predsednik Upravnog odbora Peter Lennkh
Zamenik predsednika Upravnog odbora Peter Jacenko
Član Upravnog odbora Markus Kirchmair
Član Upravnog odbora Oliver Roegl
Član Upravnog odbora Gordana Karić
Član Upravnog odbora Aleksandra Jović
Odbor za reviziju
Predsednik Odbora za reviziju

Peter Jacenko

Član Odbora za reviziju Aleksandra Jović
Član Odbora za reviziju Johannes Kellner
Komisija Upravnog odbora za kreditna pitanja
Predsednik Komisije Upravnog odbora za kreditna pitanja

Peter Lennkh

Član komisije Upravnog odbora za kreditna pitanja Peter Jacenko
Član komisije Upravnog odbora za kreditna pitanja Markus Kirchmair
Član komisije Upravnog odbora za kreditna pitanja Aleksandra Jovic