Paketi proizvoda i usluga

Paket Welcome

Za preduzeća koji žele da otvore svoj prvi dinarski platni račun u Raiffeisen banci pripremili smo specijalan paket dobrodošlice, pod nazivom WELCOME paket. Ovaj paket usluga nudi brojne povoljnosti, a u prvih 6 meseci njegovo korišćenje je potpuno besplatno!

Za sva preduzeća koji otvore račun u našoj banci i opredele se za WELCOME paket, prvih 6 meseci korišćenja paketa je besplatno, a nakon toga klijent plaća mesečnu naknadu za vođenje paketa usluga u iznosu od 700 RSD.

Za više informacija kontaktirajte nas na: servismaleprivrede@raiffeisenbank.rs ili pozovite 011/220-8177

 • Usluge u okviru paketa i dokumentacija
  • Elektronsko bankarstvo

   Kao korisnik WELCOME paketa, ostvarujete pravo na jedan besplatan elektronski sertifikat za korišćenje RaiffeisenOnLine elektronskog bankarstva.

    

   Više o sistemima elektronskog bankarstva:

   RaiffeisenOnLine
   Halcom

    

   Neke od prednosti korišćenja elektronskog bankarstva su: povoljnija tarifa u domaćem i međunarodnom platnom prometu, produženo vreme prijema naloga za plaćanje, jednostavnost upotrebe, smanjenje obimne papirologije, racionalno korišćenje vremena, brzina, kvalitet i sigurnost obavljanja platnog prometa, mogućnost povezivanja sa internim finansijskim sistemom klijenta.

  • Prihvatanje platnih kartica na fizičkom prodajnom mestu (POS terminali)

   Svoju ponudu obogatili smo novom uslugom – prihvatanjem platnih kartica na fizičkom prodajnom mestu (POS terminalima). Korisnici, koji od Raiffeisen banke iznajme POS terminal i koriste ga kao proizvod u okviru paketa proizvoda i usluga banke, stiču pravo na povoljniju tarifu za mesečnu naknadu za prihvat platnih kartica na POS terminalu, a u mesecu kada se ostvari definisani mesečni promet preko POS terminala, ova naknada se ne naplaćuje.

   Prednosti kada Vaši klijenti plaćaju karticom su:

   • smanjenje vremena i troškova za pakovanje i isporuku pazara,
   • manje novca znači manji rizik da će se pojaviti novčane razlike, tj. manji je rizik grešaka u naplati,
   • nema rizika od dobijanja falsifikovane novčanice,
   • više opcija plaćanja znači bolju uslugu za klijenta,
   • bolje iskustvo klijenta u poslovanju sa Vama znači veću lojalnost,
   • manje novca ima preventivni efekat na krađe i razbojništva, a to znači veću sigurnost za zaposlene i klijente.
  • SMS/I-mejl o blokadi i deblokadi

   Pored svakodnevnog obaveštenja o stanju na dinarskom platnom računu i deviznom tekućem računu, korisnici paketa imaju mogućnost da koriste uslugu: SMS/ i-mejl o blokadi i deblokadi. Korisnicima koji se registruju za ovu uslugu, po izvršenoj prinudnoj naplati /blokadi računa, kao i deblokadi, automatski se šalje informacija putem i-mejla, odnosno SMS poruke.

  • Dnevna SMS poruka sa ažurnim stanjem na računu

   Prateći potrebe dnevnog poslovanja klijenata, Raiffeisen banka svim korisnicima paketa u jutarnjim časovima šalje SMS poruku sa stanjem na platnim računima u okviru paketa, kako bi im olakšala dnevno planiranje poslovnih transakcija i obavljanje platnog prometa.

  • Mastercard Business debitna kartica

   Potpisivanjem ugovora o korišćenju Mastercard Business Debit kartice, malo preduzeće ili radnja postaje nosilac kartice, sa pravom imenovanja njenih krajnjih korisnika. Nosilac kartice (malo preduzeće ili radnja) može imenovati neograničen broj krajnjih korisnika, a ukoliko je korisnik Welcome/Aktiv/ Elegant paketa proizvoda i usluga, može imenovati jednog krajnjeg korisnika kartice za koga se neće naplaćivati godišnja članarina za korišćenje debitne kartice. Mastercard Business Debit kartica se može koristiti u zemlji i inostranstvu za bezgotovinsko plaćanje robe i usluga, plaćanje robe i usluga putem interneta, kao i za podizanje gotovine do visine raspoloživih sredstava na računu.

  • DinaCard Business Debit kartica

   Potpisivanjem ugovora o korišćenju DinaCard Business Debit kartice, malo preduzeće ili radnja postaje nosilac kartice, sa pravom imenovanja njenih krajnjih korisnika. Nosilac kartice (malo preduzeće ili radnja) može imenovati neograničen broj krajnjih korisnika. Prilikom korišćenja kartice, banka ne naplaćuje godišnju članarinu. DinaCard Business debitna kartica se može koristiti samo u zemlji za bezgotovinsko plaćanje robe i usluga, plaćanje robe i usluga putem interneta, kao i za podizanje gotovine do visine raspoloživih sredstava na računu.

  • Dostava izvoda po računu putem e-maila

   Raiffeisen banka korisnicima paketa uluga dostavlja izvod sa svim promenama na računu, putem elektronske pošte, na željenu i-mejl adresu.

  • Besplatno vođenje dinarskog platnog i deviznog tekućeg računa

   Otvaranje platnih računa kod Raiffeisen banke klijentima omogućava:

   • bezgotovinsko prenos novčanih sredstava na račune svih učesnika u platnom prometu,
   • prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun,
   • konkurentne tarife,
   • mogućnost plaćanja sa valutom unapred,
   • brzo izvršenje transakcija,
   • dostavljanje instrumenata obezbeđenja na prinudnu naplatu,
   • dostavljanje obračunskih naloga (kompenzacija, cesija, asignacija),
   • brzu i efikasnu naplatu čekova,
   • uplatu pazara,
   • maksimalnu diskreciju i sigurnost.

   Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

  • Dokumentacija

Paket Aktiv

Napredniji paket usluga za preduzeća namenjen kako postojećim, tako i novim klijentima banke. Po mesečnoj ceni od 900 RSD omogućava malim preduzećima korišćenje svih bankarskih proizvoda i usluga neophodnih za svakodnevno poslovanje uz mesečno vođenje paketa 900 RSD.

 • AKTIV paket je namenjen svim malim preduzećima i to kako postojećim, tako i novim klijentima banke.
 • Povoljnija naknada za obradu zahteva za dozvoljeno prekoračenje računa.
 • Mogućnost izbora jednog od dva sistema elektronskog bankarstva (RaiffeisenOnLine ili Halcom).
 • Ušteda vremena i novca.
 • Pruža Vam pravovremene informacije o statusu računa i stanju sredstava na istom.
 • Više proizvoda i usluga u okviru paketa znači veće uštede za Vaše poslovanje.

Za više informacija kontaktirajte nas na: servismaleprivrede@raiffeisenbank.rs ili pozovite 011/220-8177

 • Usluge u okviru paketa i dokumentacija
  • Povoljnije naknade za obradu zahteva za dozvoljeno prekoračenje računa

   Svi klijenti korisnici AKTIV PAKETA ostvaruju pravo na nižu naknadu za obradu zahteva za dozvoljeno prekoračenje računa, u slučaju da se opredele za korišćenje ovog proizvoda.

  • Elektronsko bankarstvo

   Kao korisnik AKTIV paketa, ostvarujete pravo na jedan besplatan elektronski sertifikat za korišćenje RaiffeisenOnLine elektronskog bankarstva ili na besplatnu godišnju pretplatu za Halcom. Izbor je na Vama!

    

   Više o sistemima elektronskog bankarstva:

   RaiffeisenOnLine
   Halcom

    

   Neke od prednosti korišćenja elektronskog bankarstva su: povoljnija tarifa u domaćem i međunarodnom platnom prometu, produženo vreme prijema naloga za plaćanje, jednostavnost upotrebe, smanjenje obimne papirologije, racionalno korišćenje vremena, brzina, kvalitet i sigurnost obavljanja platnog prometa, mogućnost povezivanja sa internim finansijskim sistemom klijenta.

  • Prihvatanje platnih kartica na fizičkom prodajnom mestu (POS terminali)

   Svoju ponudu obogatili smo novom uslugom – prihvatanjem platnih kartica na fizičkom prodajnom mestu (POS terminalima). Korisnici, koji od Raiffeisen banke iznajme POS terminal i koriste ga kao proizvod u okviru paketa proizvoda i usluga banke, stiču pravo na povoljniju tarifu za mesečnu naknadu za prihvat platnih kartica na POS terminalu, a u mesecu kada se ostvari definisani mesečni promet preko POS terminala, ova naknada se ne naplaćuje.

   Prednosti kada Vaši klijenti plaćaju karticom su:

   • smanjenje vremena i troškova za pakovanje i isporuku pazara,
   • manje novca znači manji rizik da će se pojaviti novčane razlike, tj. manji je rizik grešaka u naplati,
   • nema rizika od dobijanja falsifikovane novčanice,
   • više opcija plaćanja znači bolju uslugu za klijenta,
   • bolje iskustvo klijenta u poslovanju sa Vama znači veću lojalnost,
   • manje novca ima preventivni efekat na krađe i razbojništva, a to znači veću sigurnost za zaposlene i klijente.
  • SMS/I-mejl o blokadi i deblokadi računa

   Pored svakodnevnog obaveštenja o stanju na dinarskom platnom računu i deviznom tekućem računu, korisnici paketa imaju mogućnost da koriste uslugu: SMS/ i-mejl o blokadi i deblokadi. Korisnicima koji se registruju za ovu uslugu, po izvršenoj prinudnoj naplati /blokadi računa, kao i deblokadi, automatski se šalje informacija putem i-mejla, odnosno SMS poruke.

  • Dnevna SMS poruka sa ažurnim stanjem na računu

   Prateći potrebe dnevnog poslovanja klijenata, Raiffeisen banka svim korisnicima paketa u jutarnjim časovima šalje SMS poruku sa stanjem na platnim računima u okviru paketa, kako bi im olakšala dnevno planiranje poslovnih transakcija i obavljanje platnog prometa.

  • Mastercard Business debitna kartica

   Potpisivanjem ugovora o korišćenju Mastercard Business Debit kartice, malo preduzeće ili radnja postaje nosilac kartice, sa pravom imenovanja njenih krajnjih korisnika. Nosilac kartice (malo preduzeće ili radnja) može imenovati neograničen broj krajnjih korisnika, a ukoliko je korisnik Welcome/Aktiv/ Elegant paketa proizvoda i usluga, može imenovati jednog krajnjeg korisnika kartice za koga se neće naplaćivati godišnja članarina za korišćenje debitne kartice. Mastercard Business Debit kartica se može koristiti u zemlji i inostranstvu za bezgotovinsko plaćanje robe i usluga, plaćanje robe i usluga putem interneta, kao i za podizanje gotovine do visine raspoloživih sredstava na računu.

  • DinaCard Business Debit kartica

   Potpisivanjem ugovora o korišćenju DinaCard Business Debit kartice, malo preduzeće ili radnja postaje nosilac kartice, sa pravom imenovanja njenih krajnjih korisnika. Nosilac kartice (malo preduzeće ili radnja) može imenovati neograničen broj krajnjih korisnika. Prilikom korišćenja kartice, banka ne naplaćuje godišnju članarinu. DinaCard Business debitna kartica se može koristiti samo u zemlji za bezgotovinsko plaćanje robe i usluga, plaćanje robe i usluga putem interneta, kao i za podizanje gotovine do visine raspoloživih sredstava na računu.

  • Dostava izvoda po računu putem i-mejla

   Raiffeisen banka korisnicima paketa uluga dostavlja izvod sa svim promenama na računu, putem elektronske pošte, na željenu i-mejl adresu.

  • Besplatno otvaranje i vođenje dinarskog i deviznog poslovnog računa

   Otvaranje poslovnog računa kod Raiffeisen banke klijentima omogućava:

   • bezgotovinsko plaćanje na račune svih učesnika u platnom prometu,
   • nesmetano korišćenje svih priliva,
   • konkurentne tarife,
   • mogućnost plaćanja sa valutom unapred,
   • brzo izvršenje transakcija,
   • dostavljanje instrumenata obezbeđenja na prinudnu naplatu,
   • dostavljanje obračunskih naloga (kompenzacija, cesija, asignacija),
   • brzu i efikasnu naplatu čekova,
   • uplatu pazara,
   • maksimalnu diskreciju i sigurnost.

   Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

  • Dokumentacija

Paket Elegant

Sveobuhvatan i savremen, Elegant paket, pored svih proizvoda i usluga iz AKTIV paketa podrazumeva i povoljniju tarifu naknada banke za usluge platnog prometa.

Elegant paket je namenjen svim malim preduzećima i to kako postojećim, tako i novim klijentima banke.

Za više informacija kontaktirajte nas na: servismaleprivrede@raiffeisenbank.rs ili pozovite 011/220-8177

 • Usluge u okviru paketa i dokumentacija
  • Povoljnija tarifa naknada banke za usluge platnog prometa

   Korisnici ELEGANT paketa, pored niza drugih pogodnosti, dobijaju povoljniju tarifu naknada banke za usluge domaćeg i međunarodnog platnog prometa.

  • Povoljnije naknade za obradu zahteva za dozvoljeno prekoračenje računa

   Svi klijenti korisnici ELEGANT PAKETA ostvaruju pravo na nižu naknadu za obradu zahteva za dozvoljeno prekoračenje računa, u slučaju da se opredele za korišćenje ovog proizvoda.

  • Elektronsko bankarstvo

   Kao korisnik ELEGANT paketa, ostvarujete pravo na jedan besplatan elektronski sertifikat za korišćenje RaiffeisenOnLine elektronskog bankarstva ili na besplatnu godišnju pretplatu za Halcom. Izbor je na Vama!

    

   Više o sistemima elektronskog bankarstva:

   RaiffeisenOnLine
   Halcom

    

   Neke od prednosti korišćenja elektronskog bankarstva su: povoljnija tarifa u domaćem i međunarodnom platnom prometu, produženo vreme prijema naloga za plaćanje, jednostavnost upotrebe, smanjenje obimne papirologije, racionalno korišćenje vremena, brzina, kvalitet i sigurnost obavljanja platnog prometa, mogućnost povezivanja sa internim finansijskim sistemom klijenta.

  • Prihvatanje platnih kartica na fizičkom prodajnom mestu (POS terminali)

   Svoju ponudu obogatili smo novom uslugom – prihvatanjem platnih kartica na fizičkom prodajnom mestu (POS terminalima). Korisnici, koji od Raiffeisen banke iznajme POS terminal i koriste ga kao proizvod u okviru paketa proizvoda i usluga banke, stiču pravo na povoljniju tarifu za mesečnu naknadu za prihvat platnih kartica na POS terminalu, a u mesecu kada se ostvari definisani mesečni promet preko POS terminala, ova naknada se ne naplaćuje.

   Prednosti kada Vaši klijenti plaćaju karticom su:

   • smanjenje vremena i troškova za pakovanje i isporuku pazara,
   • manje novca znači manji rizik da će se pojaviti novčane razlike, tj. manji je rizik grešaka u naplati,
   • nema rizika od dobijanja falsifikovane novčanice,
   • više opcija plaćanja znači bolju uslugu za klijenta,
   • bolje iskustvo klijenta u poslovanju sa Vama znači veću lojalnost,
   • manje novca ima preventivni efekat na krađe i razbojništva, a to znači veću sigurnost za zaposlene i klijente.
  • SMS/I-mejl o blokadi i deblokadi računa

   Pored svakodnevnog obaveštenja o stanju na dinarskom platnom računu i deviznom tekućem računu, korisnici paketa imaju mogućnost da koriste uslugu: SMS/ i-mejl o blokadi i deblokadi. Korisnicima koji se registruju za ovu uslugu, po izvršenoj prinudnoj naplati /blokadi računa, kao i deblokadi, automatski se šalje informacija putem i-mejla, odnosno SMS poruke.

  • Dnevna SMS poruka sa ažurnim stanjem na računu

   Prateći potrebe dnevnog poslovanja klijenata, Raiffeisen banka svim korisnicima paketa u jutarnjim časovima šalje SMS poruku sa stanjem na platnim računima u okviru paketa, kako bi im olakšala dnevno planiranje poslovnih transakcija i obavljanje platnog prometa.

  • Mastercard Business debitna kartica

   Potpisivanjem ugovora o korišćenju Mastercard Business Debit kartice, malo preduzeće ili radnja postaje nosilac kartice, sa pravom imenovanja njenih krajnjih korisnika. Nosilac kartice (malo preduzeće ili radnja) može imenovati neograničen broj krajnjih korisnika, a ukoliko je korisnik Welcome/Aktiv/ Elegant paketa proizvoda i usluga, može imenovati jednog krajnjeg korisnika kartice za koga se neće naplaćivati godišnja članarina za korišćenje debitne kartice. Mastercard Business Debit kartica se može koristiti u zemlji i inostranstvu za bezgotovinsko plaćanje robe i usluga, plaćanje robe i usluga putem interneta, kao i za podizanje gotovine do visine raspoloživih sredstava na računu.

  • DinaCard Business Debit kartica

   Potpisivanjem ugovora o korišćenju DinaCard Business Debit kartice, malo preduzeće ili radnja postaje nosilac kartice, sa pravom imenovanja njenih krajnjih korisnika. Nosilac kartice (malo preduzeće ili radnja) može imenovati neograničen broj krajnjih korisnika. Prilikom korišćenja kartice, banka ne naplaćuje godišnju članarinu. DinaCard Business debitna kartica se može koristiti samo u zemlji za bezgotovinsko plaćanje robe i usluga, plaćanje robe i usluga putem interneta, kao i za podizanje gotovine do visine raspoloživih sredstava na računu.

  • Dostava izvoda sa računa

   Raiffeisen banka korisnicima paketa uluga dostavlja izvod sa svim promenama na računu, putem elektronske pošte, na željenu i-mejl adresu.

  • Besplatno otvaranje i vođenje dinarskog i deviznog poslovnog računa

   Otvaranje poslovnog računa kod Raiffeisen banke klijentima omogućava:

   • bezgotovinsko plaćanje na račune svih učesnika u platnom prometu,
   • nesmetano korišćenje svih priliva,
   • konkurentne tarife,
   • mogućnost plaćanja sa valutom unapred,
   • brzo izvršenje transakcija,
   • dostavljanje instrumenata obezbeđenja na prinudnu naplatu,
   • dostavljanje obračunskih naloga (kompenzacija, cesija, asignacija),
   • brzu i efikasnu naplatu čekova,
   • uplatu pazara,
   • maksimalnu diskreciju i sigurnost.

   Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

  • Dokumentacija

Paket Gold

Gold paket usluga namenjen malim preduzećima, kako postojećim tako i novim klijentima banke.

Gold paket, pored svih proizvoda i usluga iz ELEGANT paketa, obuhvata i povoljniju tarifu naknada banke za prihvatanje platnih kartica na POS terminalima, dve dodatne DinaCard Business Debit i Mastercard Bussines debitne kartice bez godišnje članarine za korišćenje debitne kartice.

Za više informacija kontaktirajte nas na: servismaleprivrede@raiffeisenbank.rs ili pozovite 011/220-8177

 • Usluge u okviru paketa i dokumentacija
  • Povoljnija tarifa naknada banke za usluge platnog prometa

   Korisnici GOLD paketa, pored niza drugih pogodnosti, dobijaju povoljniju tarifu za usluge domaćeg i međunarodnog platnog prometa, odnosno cene niže od standardnih za obavljanje usluga platnog prometa.

  • Povoljnije naknade za obradu zahteva za dozvoljeno prekoračenje računa

   Svi klijenti korisnici GOLD PAKETA ostvaruju pravo na nižu naknadu za obradu zahteva za dozvoljeno prekoračenje računa, u slučaju da se opredele za korišćenje ovog proizvoda.

  • Elektronsko bankarstvo

   Kao korisnik GOLD paketa, ostvarujete pravo na jedan besplatan elektronski sertifikat za korišćenje RaiffeisenOnLine elektronskog bankarstva ili na besplatnu godišnju pretplatu za Halcom. Izbor je na Vama!

    

   Više o sistemima elektronskog bankarstva:

   RaiffeisenOnLine
   Halcom

    

   Neke od prednosti korišćenja elektronskog bankarstva su: povoljnija tarifa u domaćem i međunarodnom platnom prometu, produženo vreme prijema naloga za plaćanje, jednostavnost upotrebe, smanjenje obimne papirologije, racionalno korišćenje vremena, brzina, kvalitet i sigurnost obavljanja platnog prometa, mogućnost povezivanja sa internim finansijskim sistemom klijenta.

  • Prihvatanje platnih kartica na fizičkom prodajnom mestu (POS terminal) uz povoljnije naknade

   Svoju ponudu obogatili smo novom uslugom – POS Acquiring servisom, odnosno prihvatom platnih kartica na POS terminalima. Korisnici, koji od Raiffeisen banke iznajme POS terminal i koriste ga kao proizvod u okviru paketa proizvoda i usluga banke, stiču pravo na povoljniju tarifu za mesečnu naknadu za prihvat platnih kartica na POS terminalu, a u mesecu kada se ostvari definisani mesečni promet preko POS terminala, ova naknada se ne naplaćuje.

    

   Prednosti kada Vaši klijenti plaćaju karticom su:

    

   • smanjenje vremena i troškova za pakovanje i isporuku pazara,
   • manje novca znači manji rizik da će se pojaviti novčane razlike, tj. manji je rizik grešaka u naplati,
   • nema rizika od dobijanja falsifikovane novčanice,
   • više opcija plaćanja znači bolju uslugu za klijenta,
   • bolje iskustvo klijenta u poslovanju sa Vama znači veću lojalnost,
   • manje novca ima preventivni efekat na krađe i razbojništva, a to znači veću sigurnost za zaposlene i klijente.
  • SMS/i-mejl o blokadi i deblokadi

   Pored svakodnevnog obaveštenja o stanju na tekućem računu, korisnici paketa dobijaju mogućnost da koriste uslugu: SMS/imejl o blokadi i deblokadi računa. Korisnicima koji se registruju za ovu uslugu po, izvršenoj prinudnoj naplati /blokadi računa, kao i deblokadi, automatski se šalje informacija putem imejla, odnosno SMS poruke.

  • Dnevna SMS poruka sa ažurnim stanjem na računu

   Prateći potrebe dnevnog poslovanja klijenata, Raiffeisen banka će svim korisnicima paketa u jutarnjim časovima slati SMS poruku sa stanjem na računu, kako bi im olakšala dnevno planiranje poslovnih transakcija i obavljanje platnog prometa.

  • Mastercard Business Debit

   Potpisivanjem ugovora o korišćenju Mastercard Business Debit kartice, malo preduzeće ili radnja postaje nosilac kartice, sa pravom imenovanja njenih krajnjih korisnika. Nosilac kartice (malo preduzeće ili radnja) može imenovati neograničen broj krajnjih korisnika, a ukoliko je korisnik Gold paketa proizvoda i usluga, može imenovati dva krajnja korisnika kartice za koje se neće naplaćivati godišnja članarina za korišćenje debitne kartice. Mastercard Business Debit kartica se može koristiti u zemlji i inostranstvu za bezgotovinsko plaćanje robe i usluga, plaćanje robe i usluga putem interneta, kao i za podizanje gotovine do visine raspoloživih sredstava na računu.

  • Dostava izvoda po računu putem i-mejla

   Raiffeisen banka će svim korisnicima paketa proizvoda vršiti dostavu izvoda sa svim promenama na računu, prema ugovorenoj dinamici putem elektronske pošte, na željenu i-mejl adresu.

  • Dina Business Debit kartica

   Potpisivanjem ugovora o korišćenju DinaCard Business Debit kartice, malo preduzeće ili radnja postaje nosilac kartice, sa pravom imenovanja njenih krajnjih korisnika. Nosilac kartice (malo preduzeće ili radnja) može imenovati neograničen broj krajnjih korisnika. Prilikom korišćenja kartice, banka ne naplaćuje godišnju članarinu. DinaCard Business debitna kartica se može koristiti samo u zemlji za bezgotovinsko plaćanje robe i usluga, plaćanje robe i usluga putem interneta, kao i za podizanje gotovine do visine raspoloživih sredstava na računu.

  • Besplatno vođenje dinarskog platnog računa i deviznog tekućeg računa

   Otvaranje poslovnog računa kod Raiffeisen banke klijentima omogućava:

    

   • bezgotovinsko plaćanje na račune svih učesnika u platnom prometu,
   • nesmetano korišćenje svih priliva,
   • konkurentne tarife,
   • mogućnost plaćanja sa valutom unapred,
   • brzo izvršenje transakcija,
   • dostavljanje instrumenata obezbeđenja na prinudnu naplatu,
   • dostavljanje obračunskih naloga (kompenzacija, cesija, asignacija),
   • brzu i efikasnu naplatu čekova,
   • uplatu pazara,
   • maksimalnu diskreciju i sigurnost.

   Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

  • Dokumentacija