Instant plaćanja

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da će se počev od 22.10.2018. Raiffeisen banka uključiti u sistem instant plaćanja.
Na ovaj način banka želi da svojim klijentima dodatno olakša poslovanje sa bankom.

Instant platni sistem je novi sistem Narodne banke Srbije za izvršavanje naloga platnog prometa, kojim će platni sistem Republike Srbije biti modernizovan na način na koji to trenutno rade najrazvijenije zemlje u svetu.

Putem usluge instant plaćanja, klijentima koji se opredele za ovu uslugu biće omogućena trenutna realizacija dinarskih platnih naloga, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, uključujući i državne praznike.

Ova usluga pruža mogućnost realizacije hitnih naloga u iznosu do 300.000 dinara.
Više o uslovima realizacije platnih naloga putem usluge instant plaćanja (izvršenje, odbijanje, bezbednosne provere, informisanje), kao i o visini naknade za ovu uslugu, možete se upoznati putem Opštih uslova poslovanja Raiffeisen banke za pružanje platnih usluga fizičkim licima i u Tarifi naknada.