Korišćenje kredita sa varijabilnom kamatnom stopom i/ili kredita indeksiranih u stranoj valuti sa sobom nosi rizik promene mesečnih anuiteta. Ove promene se mogu desiti usled promene varijabilnog dela nominalne kamatne stope ili promene kursa strane valute.

Na kalkulatoru u nastavku možete pogledati na koji način bi se te promene odrazile na Vaš plan otplate kredita.

Univerzalni kalkulator

Valuta kredita

Tip kamatne stope

Iznos kredita

Rok kredita

u mesecima

margina - fiksni deo kamatne stope

%

varijabilni deo kamatne stope

%

Nominalna kamatna stopa

%

Srednji kurs

Rata od koje se menja varijabilni deo kamatne stope

u mesecima

Nova vrednost varijabilnog dela kamatne stope

%

Nova vrednost NKS

%

Rata od koje se menja srednji kurs dinara

u mesecima

Nova vrednost srednjeg kursa dinara

Kalkulator je informativnog karaktera.

Kalkulator efekata promene promenljivih elemenata nominalne kamatne stope i kursa dinara možete pogledati i na sajtu Narodne banke Srbije na linku koji sledi:

NBS Kalkulator uticaja pretpostavljene promene nominalne kamatne stope i/ili kursa dinara