Akreditivi

Dokumentarni akreditiv predstavlja instrument plaćanja i obezbeđenja. Dokumentarni akreditiv je u bankarskoj praksi najviše korišćen bankarski proizvod u međunarodnim transakcijama.

Samim izdavanjem akreditiva, banka izdavalac po nalogu svog klijenta preuzima neopozivu obavezu da će na ugovoreni datum izvršiti plaćanje-negociranje podnetih dokumenata u korist korisnika akreditiva, ukoliko su dostavljena dokumenta o izvršenom izvozu u skladu sa unapred predviđenim uslovima datih tekstom akreditiva.

Ovaj instrument pruža sigurnost kako kupcu robe i/ili usluga, tako i prodavcu.


Saznaj više

Pokažite svoju umešnost pregovarača, koristite instrumente dokumentarnog poslovanja i garancije.

Odeljenje dokumentarnih poslova i garancija

+381 11 220 77 85
+381 11 220 77 87
+381 11 220 77 83