• Garancije
  • Zahtev

Garancije

Ukoliko prodajete, vršite uslugu, učestvujete na tenderu, vršite radove, kupujete uz avansno plaćanje, projektujete, postavljate novu opremu, jednom rečju bavite se poslovima, preporučujemo da se obezbedite garancijama!

Garancija je instrument obezbeđenja, kojim banka izdavalac preuzima na sebe, po nalogu svog klijenta, neopozivu obavezu da će platiti na poziv utvrđeni iznos korisniku garancije kao obeštećenje za neizvršeno plaćanje ili činidbu od strane svog klijenta za čiji račun banka nastupa.

Saznaj više