• Informacije
 • Valutni forward
 • Pokriveni valutni forvard
 • Valutni svop
 • Kamatni svop
 • Kontaktirajte nas

Instrumenti za zaštitu od kamatnog i valutnog rizika

U svom poslovanju klijenti se suočavaju sa različitim izazovima a rizici promena kamatnih stopa i promena valutnih kurseva imaju velikog uticaja na svakodnevno poslovanje. Sve veći broj klijenata postaje svestan prednosti koje donosi zaštita od rizika korišćenjem finansijskih derivata.

Postoje brojne tehnike kojima klijenti mogu da se zaštite od rizika promene valutnih kurseva i kamatnih stopa. Kako bi mogli da procenite koji proizvod u ponudi Raiffeisen banke najbolje odgovara vašim potrebama, u prilogu se nalazi kratak opis svakog proizvoda, grafički prikaz, kao i prednosti i rizici koje ovi proizvodi nose.

Nove tehnike za zaštitu od rizika se redovno razvijaju i unapredjuju kako bi zadovoljile specifične potrebe klijenata. Za dodatne informacije možete kontaktirati dilere Raiffeisen banke.

 • Ovaj proizvod pruža mogućnost klijentima da fiksiraju kurs za kupoprodaju deviza u budućnosti.
 • Kupci deviza imaju mogućnost da se zaštite od rasta kursa fiksiranjem kursa na dan zaključenja transakcije za kupovinu deviza u budućnosti.
 • Prodavci deviza imaju mogućnost da se zaštite od pada kursa fiksiranjem kursa na dan zaključenja transakcije za prodaju deviza u budućnosti.
 • Valutna forvard transakcija se može sklapati u svim valutama iz kursne liste Raiffeisen banke za koje postoji definisan kupovni i prodajni kurs. Minimalni iznos transakcije iznosi protivvrednost od EUR 50.000 dok je ročnost transakcije od tri radna dana pa do šest meseci. Za valutnu forvard transakciju gde su obe valute strane valute ročnost transakcije može biti i veća od šest meseci.
 • Terminski kurs u valutnoj forvard transakciji zavisi od spot kursa i diferencijala kamatnih stopa valuta koje su predmet trgovine.

Valutni forvard kurs = spot kurs + premija (u slučaju da je kamatna stopa na varijabilnu valutu veća od kamatne stope na baznu valutu)

Valutni forvard kurs = spot kurs – diskont (u slučaju da je kamatna stopa na varijabilnu valutu manja od kamatne stope na baznu valutu)

 • Na dan dospeća transakcije je potrebno da klijent uplati protivvrednost kupljene valute a banka odobrava iznos kupljene valute klijentu.

Očekivanja

Rok

Preduslovi

Prednosti

Rizici

Instrumenti za zaštitu od kamatnog i valutnog rizika

 • Ovaj proizvod pruža mogućnost klijentima da fiksiraju kurs za kupovinu deviza u budućnosti.
 • Kupci deviza imaju mogućnost da se zaštite od rasta kursa fiksiranjem kursa na dan zaključenja transakcije za kupovinu deviza u budućnosti.
 • Pokrivena valutna forvard transakcija se može sklapati u svim valutama iz kursne liste Raiffeisen banke za koje postoji definisan kupovni i prodajni kurs. Minimalni iznos transakcije iznosi protivvrednost od EUR 50.000 dok je ročnost transakcije od tri radna dana pa do šest meseci.
 • Terminski kurs u pokrivenoj valutno forvard transakciji zavisi od spot kursa i diferencijala kamatnih stopa valuta koje su predmet trgovine.
 • Na dan zaključenja transakcije je potrebno da klijent uplati protivvrednost kupljene valute a banka na dan dospeća transakcije odobrava iznos kupljene valute klijentu.

Očekivanja

Rok

Preduslovi

Prednosti

Prednosti

Prednosti

Rizici

Instrumenti za zaštitu od kamatnog i valutnog rizika

 • Valutni svop predstavlja valutnu transakciju kupoprodaje odredjenog iznosa i istovremene suprotne transakcije sa istim iznosom na odredjeni dan u budućnosti, odnosno kombinaciju spot transakcije i valutne forvard transakcije.
 • Valutna svop transakcija se može sklapati u svim valutama iz kursne liste Raiffeisen banke za koje postoji definisan kupovni i prodajni kurs.
 • Minimalni iznos transakcije iznosi protivvrednost od EUR 50.000 dok je ročnost transakcije od tri radna dana pa do godinu dana.
 • Terminski kurs u valutnoj svop transakciji zavisi od spot kursa i diferencijala kamatnih stopa valuta koje su predmet trgovine.

Terminski kurs = spot kurs + premija (u slučaju da je kamatna stopa na varijabilnu valutu veća od kamatne stope na baznu valutu)

Terminski kurs = spot kurs – diskont (u slučaju da je kamatna stopa na varijabilnu valutu manja od kamatne stope na baznu valutu)

Rok

Preduslovi

Prednosti

Rizici

Instrumenti za zaštitu od kamatnog i valutnog rizika

 • Kamatni svop predstavlja razmenu dva novčana toka bazirana na različitim kamatnim stopama u istoj valuti bez razmene ugovorene glavnice. U zavisnosti od tipa kamatne stope koja se razmenjuje postoje različiti tipovi kamatnog svopa, kao što su kuponski svop, bazni svop i amortizovani svop.
 • Kuponski svop predstavlja razmenu dva novčana toka, od kojih je jedan baziran na fiksnoj kamatnoj stopi a drugi na varijabilnoj kamatnoj stopi, u istoj valuti bez razmene ugovorene glavnice koja nije promenljiva u toku trajanja transakcije.

 • Bazni svop predstavlja razmenu dva novčana toka bazirana na dve različite varijabilne kamatne stope u istoj valuti bez razmene ugovorene glavnice koja nije promenljiva u toku trajanja transakcije.
 • Amortizovani svop predstavlja razmenu dva novčana toka bazirana na različitim kamatnim stopama u istoj valuti bez razmene ugovorene glavnice koja se smanjuje tokom trajanja transakcije.


Ukoliko klijent ima kredit koji je baziran na varijabilnoj kamatnoj stopi (3M EURIBOR + margina), preko kamatnog svopa može da zameni izloženost ka varijabilnoj kamatnoj stopi za izloženost ka fiksnoj kamatnoj stopi. U prilogu se nalazi primer kuponskog svopa:

1) Klijent plaća po osnovu kredita 3M EURIBOR + marginu

2) Klijent prima 3M EURIBOR od Raiffeisen banke a.d. u kamatnom svopu

3) Klijent plaća ugovorenu fiksnu kamatnu stopu Raiffeisen banci a.d. u kamatnom svopu

Neto efekat iz sklapanja kamatnog svopa sa klijentom predstavlja margina po osnovu kredita i ugovorena fiksna kamatna stopa u kamatnom svopu.

Kamatni svop je raspoloživ u sledećim valutama: EUR, USD i CHF. Minimalni iznos transakcije iznosi protivvrednost od EUR 500.000 dok je ročnost transakcije od jedne godine pa do deset godina.

Preduslovi

Preduslovi

Prednosti

Rizici

Aleksandra Maksimović
Rukovodilac odeljenja za tržište novca i devizne poslove
tel: +381 11 220 7142
Irena Karać
Viši diler
tel: +381 11 220 7148
Tanja Aleksić
Diler
tel: +381 11 220 7150
Dragana Marić
Diler
tel: +381 11 220 7143

Kontakt forma

 

Polja obeležena * su obavezna

Prikupljene podatke Raiffeisen banka ad Beograd koristi u svrhu kontaktiranja klijenata, pripremnih radnji za kreiranje ponude - pre samog kontakta od strane službenika banke, kao i u informativne, servisne i svrhe neposrednog oglašavanja, i preduzima sve potrebne mere zaštite podataka o ličnosti klijenta Raiffeisen banka ad Beograd. Raiffeisen banka ad Beograd dobijene podatke ne prosleđuje trećim licima bez izričite saglasnosti klijenta. Ukoliko klijent želi da podaci o njemu budu izbrisani iz internet baze podataka Raiffeisen banka ad Beograd, potrebno je da pošalje zahtev na e-mail adresu: info@raiffeisenbank.rs.

Više informacija o zaštiti podataka možete pogledati na linku.