• Informacije
  • Kontaktirajte nas

Odeljenje za upravljanje aktivom i pasivom i finansiranjem banke

Odeljenje za upravljanje aktivom i pasivom i finansiranjem banke nadležno je za profesionalno upravljanje aktivom i pasivom banke (likvidnošću i strukturnim parametrima) u okviru propisanih limita, pri čemu radeći te poslove teži optimizaciji profita.

Ova organizaciona jedinica prezentuje analize i preporuke za strateško postupanje članovima ALCO (Odbora za upravljanje aktivom i pasivom).

Odeljenje je takođe nadležno za kreiranje i razvoj poslovnih odnosa banke i drugih banaka kao finansijskih institucija, za njihovo održavanje i administriranje za potrebe Sektora sredstava i investicionog bankarstva i­­ klijenata banke.

Saznajte više

Kontakt forma

Polja obeležena * su obavezna

Prikupljene podatke Raiffeisen banka ad Beograd koristi u svrhu kontaktiranja klijenata, pripremnih radnji za kreiranje ponude - pre samog kontakta od strane službenika banke, kao i u informativne, servisne i svrhe neposrednog oglašavanja, i preduzima sve potrebne mere zaštite podataka o ličnosti klijenta Raiffeisen banka ad Beograd. Raiffeisen banka ad Beograd dobijene podatke ne prosleđuje trećim licima bez izričite saglasnosti klijenta. Ukoliko klijent želi da podaci o njemu budu izbrisani iz internet baze podataka Raiffeisen banka ad Beograd, potrebno je da pošalje zahtev na e-mail adresu: info@raiffeisenbank.rs.

Više informacija o zaštiti podataka možete pogledati na linku.