• Usluge
  • Kontaktirajte nas

Kastodi

  • Raiffeisen banka je prva banka u Srbiji koja je 8. septembra 2004. godine dobila dozvolu za obavljanje delatnosti kastodi banke čime su napravljeni pionirski koraci u razvoju kastodi usluga na lokalnom tržištu.
  • Pored standardnih usluga kliringa i saldiranja, pružamo i širok spektar kastodi proizvoda, kako za domaće, tako i za strane klijente.
  • Kao član Raiffeisen grupe u prilici smo da, koristeći znanje i iskustvo sa sličnih, ali i najrazvijenijih finansijskih tržišta, ponudimo sve proizvode koji su u skladu sa našom regulativom.

Razvoj novih proizvoda bazira se na potrebama klijenata uz obavezu održavanja kvaliteta usluga na nivou međunarodnih standarda. Kao posledica tako stečenog znanja i odnosa sa klijentima i dalje smo vodeća banka po broju i obimu transakcija koje se izvršavaju preko računa naše banke.

Kastodi usluge

Usluge kliringa i saldiranja

Usluge obaveštavanja

Usluge zastupanja

Usluge naplate prihoda

Kastodi usluge za fondove

Usluge informisanja

Ivana Novaković
Rukovodilac Odseka za prodaju kastodi poslova
tel: + 381 11 220 75 72

Kontakt forma

Polja obeležena * su obavezna

Prikupljene podatke Raiffeisen banka ad Beograd koristi u svrhu kontaktiranja klijenata, pripremnih radnji za kreiranje ponude - pre samog kontakta od strane službenika banke, kao i u informativne, servisne i svrhe neposrednog oglašavanja, i preduzima sve potrebne mere zaštite podataka o ličnosti klijenta Raiffeisen banka ad Beograd. Raiffeisen banka ad Beograd dobijene podatke ne prosleđuje trećim licima bez izričite saglasnosti klijenta. Ukoliko klijent želi da podaci o njemu budu izbrisani iz internet baze podataka Raiffeisen banka ad Beograd, potrebno je da pošalje zahtev na e-mail adresu: info@raiffeisenbank.rs.

Više informacija o zaštiti podataka možete pogledati na linku.