• Usluge
  • Prospekti
  • Kontaktirajte nas

Korporativne usluge

U okviru brokerskih poslova Raiffeisen banke obavljaju se i sve vrste delatnosti koje spadaju u domen tradicionalnih korprativnih servisa:

  • Poslovi agenta emisije
  • Poslovi pokrovitelja emisije
  • Korporativna agentura
  • Organizovanje ponude za preuzimanje (Take-over Bid)
  • Organizovanje prinudne prodaje akcija (Squeeze-out)

Saznajte više

Kontakt forma

Polja obeležena * su obavezna

Prikupljene podatke Raiffeisen banka ad Beograd koristi u svrhu kontaktiranja klijenata, pripremnih radnji za kreiranje ponude - pre samog kontakta od strane službenika banke, kao i u informativne, servisne i svrhe neposrednog oglašavanja, i preduzima sve potrebne mere zaštite podataka o ličnosti klijenta Raiffeisen banka ad Beograd. Raiffeisen banka ad Beograd dobijene podatke ne prosleđuje trećim licima bez izričite saglasnosti klijenta. Ukoliko klijent želi da podaci o njemu budu izbrisani iz internet baze podataka Raiffeisen banka ad Beograd, potrebno je da pošalje zahtev na e-mail adresu: info@raiffeisenbank.rs.

Više informacija o zaštiti podataka možete pogledati na linku.