Istraživanja

Uz Raiffeisen tim analitičara budite uvek u toku sa aktuelnim trendovima u ekonomiji, monetarnoj i fiskalnoj politici.

Raiffeisen RESEARCH

 • Raiffeisen RESEARCH je prepoznatljiv brend na polju makroekonomske analize u regionu Centralne i Istočne Evrope.
 • Odabrani tim analitičara Raiffeisen grupe izveštava svoje klijente detaljno i pravovremeno o aktuelnim trendovima u ekonomiji, monetarnoj i fiskalnoj politici.
 • Kroz brojne publikacije iz ove oblasti pomaže klijentima u donošenju poslovnih i investicionih odluka kao i u procesu planiranja poslovnih poduhvata.
 • Zajedničkim naporima analitičara iz celokupne Raiffeisen grupe omogućeno je kreiranje jedinstvene slike koja sagledava efekat dinamičnih dešavanja na globalnim finansijskim tržištima na celokupan region centralne i istočne Evrope.
 • Mesečni ekonomski izveštaj

  Ekonomska aktivnost 2018p 2019 2020p Trenutno 2021p 2022p
  Nominalni BDP (mlrd evra) 42,9 46,0 46,8 / 50,9 54,2
  BDP po stanovniku (evra) 6,143 6.602,0 6.766 / 7.367 7.877
  Realni BDP (% gng, K1 2021) 4,5 4,2 -1,1 1,7 5,5 4,0
  Industrijska proizvodnja (% gng, april 2021.) 1,3 0,3 0,4 33,9 4,0 5,5
  Stopa nezaposlenosti (% prosek) 12,7 10,4 9,0 / 10,0 10,0
  Zarade
  Prosečna mesečna bruto zarada (mart 2020, evra) 580,2 643,3 705,8 765,1 755,3 784,2
  Bruto nominalna zarada (% gng, mart 2020.) 4,0 10,5 9,5 9,2 9,9 4,0
  Cene
  Indeks potrošačkih cena (prosek, % maj, gng) 2,0 1,7 1,6 3,6 2,1 2,4
  Indeks potrošačkih cena (kraj perioda, %, maj, gng) 2 1,9 1,3 2,1 2,8 2,5
  Javni sektor
  Budžetski bilans (% BDP-a ) 0,5 0,2 -8,5 / -6,5 -3
  Javni dug (mlrd evra, april 2021.) 23,0 23,0 26,7 27,8 30,1 30,1
  Javni dug (% BDP-a, april 2021.) 53,7 50,1 57,0 54,6 59,1 55,5
  Spoljni sektor
  Ukupan spoljni dug (mlrd evra) 26,7 28,4 30,8 / 33,7 34
  Spoljni dug (% BDP-a) 62,2 61,8 65,8 / 66,2 62,7
  Bilans tekućeg računa (mlrd evra, jan-mart 2021.) -2,1 -3,2 -2,0 0,2 -3 -3,6
  Bilans tekućeg računa (% BDP-a) -4,8 -6,9 -4,2 / -5,9 -6,6
  Trgovinski bilans (mlrd evra, jan-mart 2021.) -4,2 -4,6 -4,1 -0,5 -4,1 -4,6
  Trgovinski bilans (% BDP-a) -9,8 -9,9 -8,8 / -8,1 -8,5
  Zvanične devizne rezerve (mlrd evra. maj 2021.) 11,3 13,4 13,5 14,2 13,6 13,7
  Zvanične devizne rezerve (% BDP-a, maj 2021.) 26,3 29,1 28,8 27,9 26,7 25,3
  Neto strane direk. investicije (mlrd evra, jan-mart 2021.) 3,2 3,6 2,9 0,8 3,5 3,5
  Neto strane direk. investicije (% BDP-a) 7,5 7,8 6,2 / 6,9 6,5
  Kamatne stope
  NBS referentna kamatna stopa (% prosek, januar-maj 2021.) 3,1 2,7 1,5 1,0 1,0 1,3
  NBS referentna kamatna stopa (% kraj perioda, maj 2021.) 3,0 2,3 1,0 1,0 1,0 1,1
  3M BELIBOR (% prosek, januar-maj 2021.) 2,9 2,5 1,2 0,9 0,8 1,1
  3M BELIBOR (% kraj perioda, maj 2021.) 3,0 1,6 0,9 0,9 0,8 1,0
  Devizni kursevi
  EUR/RSD (kraj perioda, maj 2021.) 118,2 117,6 117,6 117,6 117,6 117,8
  EUR/RSD (prosek, januar-maj  2021.) 118,3 117,9 117,6 117,6 117,7 117,9
  USD/RSD (kraj perioda, maj 2021.) 101,0 104,9 95,7 96,4 96,4 95,8
  USD/RSD (prosek, januar-maj 2021.) 99,4 105,6 103,2 97,8 98,1 95,9
  EUR/USD (kraj perioda, maj 2021.) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
  EUR/USD (prosek, januar-maj 2021.) 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2

  Datum preseka 15. jun 2021. Izvor: Raiffeisen Istraživanje, NBS, Republički Zavod za Statistiku, Ministarstvo Finansija