VISA Business Electron

Svaka firma koja je klijent Raiffeisen banke ima pravo podnošenja Zahteva za izdavanje poslovnih platnih kartica u koje spada i VISA Business Electron kartica. Odobrenjem Zahteva i potpisivanjem Ugovora o korišćenju poslovne kartice, firma postaje nosilac kartice sa pravom imenovanja njenih korisnika.

Sa svojom VISA Business Electron karticom možete da:

  • obavljate sva plaćanja u zemlji i inostranstvu
  • podižete gotovinu na bankomatima
  • jednostavno i elegantno završavate sve poslove Vaše firme
  • bezbedno odlazite na službeni put, jer Vam ova kartica garantuje sigurnost

Kako postati korisnik VISA Business Electron kartice?

Uslovi za izdavanje VISA Business Electron kartice

Korišćenje VISA Business Electron kartice