• Informacije
  • Uputstvo
  • Dokumentacija

Raiffeisen aplikacija za mobilno bankarstvo za pravna lica

Prednosti su brojne:

  • Troškovi naloga realizovanih putem aplikacije Moja mBanka su znatno niži u odnosu na papirne naloge
  • U svako vreme i na svakom mestu korisnik može da proveri stanje i promet (uplate i isplate)
  • Visok stepen sigurnosti obezbeđen upotrebom tokena
  • Informacije o najbližoj ekspozituri i bankomatu Raiffeisen banke, kao i aktuelne ponude već na početnoj strani.

Kako postati korisnik?

  • Zahtev za mobilno bankarstvo za pravna lica i preduzetnike podnosite u filijali Raiffeisen banke.
  • Zahtev treba da bude potpisan od strane zakonskog zastupnika i pečatiran, a može se podneti za neograničen broj ovlašćenih lica.


Saznaj više

Aplikacija mobilnog bankarstva dostupna je za Android, iOS i Windows uređaje na zvaničnim marketima.

Raiffeisen aplikacija za mobilno bankarstvo za pravna lica

Raiffeisen aplikacija za mobilno bankarstvo za pravna lica

For mbanking application request in English please click on the following link