Digitalne usluge

Raiffeisen banka svojim poslovnim korisnicima nudi širok spektar digitalnih usluga, poput elektronskog bankarstva i mobilnog bankarstva.

RaiffeisenOnLine elektronsko bankarstvo

RaiffeisenOnLine je elektronski, finansijski servis Raiffeisen banke koji omogućava korisniku obavljanje i pregled finansijskih transakcija, kao i on-line uvid u stanje svih računa, nezavisno od radnog vremena banke.

RaiffeisenOnLine je sistem elektronskog bankarstva namenjen domaćim i stranim pravnim licima i preduzetnicima koji žele da upravljaju svojim sredstvima na najbolji način.

Uđite u trku sa vremenom, budite RaiffeisenOnLine!

 • Saznajte više
  • Usluge koje pruža RaiffeisenOnLine

   • Dinarska i devizna plaćanja
   • On-line pregled stanja i prometa
   • Preuzimanje izvoda po računima u raznim formatima: txt, pdf, xml, SWIFT MT940
   • Pregled i raspored priliva iz inostranstva
   • Pregled nostro doznaka, SWIFT poruka i obračun naknada
   • Pregled po Visa i Master business računima i karticama
   • Menjačnica – prenos sa deviznog računa na dinarski račun (prodaja deviza)
   • Kursne liste sa mogućnošću biranja datuma i preuzimanja
   • Slanje spiskova plata i obustava po kreditima
   • Zahtev za potvrdama o izvršenim plaćanjima
   • Rad sa HOV
   • Mogućnost setovanja pojedinačnog i specijalnog načina potpisivanja (kolektivni potpisi, hijerarhija potpisa, razni limiti po računu)
  • Prednosti korišćenja sistema RaiffeisenOnLine

   • On-line stanje i promet po računima
   • Povoljnija tarifa u domaćem i međunarodnom platnom prometu
   • Produženo vreme prijema naloga za plaćanje
   • Smanjenje obimne papirologije klijenata
   • Brzo izveštavanje klijenata o obavljenim transakcijama
   • Brzo, sigurno i jednostavno obavljanje platnog prometa
   • Mogućnost povezivanja sa internim finansijskim sistemom klijenta
   • Arhiva naloga na raspolaganju
   • Veza sa bankom 24/7
  • Neophodna oprema za RaiffeisenOnLine

   • Računar sa internet pristupom
   • Smart kartica sa elektronskim sertifikatom
   • Čitač smart kartice

   Podešavanja i potrebni fajlovi za RaiffeisenOnLine

  • RaiffeisenOnLine koncept sigurnosti

   RaiffeisenOnLine je siguran, brz i jednostavan sistem elektronskog bankarstva. Radi sigurnosti korišćenja usluga RaiffeisenOnLine, banka korisniku dodeljuje USB token/smart karticu sa elektronskim sertifikatom, koji omogućavaju elektronsko potpisivanje finansijskih transakcija, a istovremeno obezbeđuju pouzdanu identifikaciju i autentifikaciju korisnika, zaštitu tajnosti i integriteta podataka.

   Kao mere sigurnosti koriste se:

   • USB token/smart kartica koji predstavljaju sigurnosni uređaj sa ugrađenim čipom, na kome se čuva elektronski sertifikat i kriptografski ključevi neophodni za korišćenja RaiffeisenOnLine sistema.
   • PIN kod koji korisnik bira sam (od 6 do 8 alfanumeričkih karaktera)
   • Password politika (forsirana izmena passworda na određeno vreme, i sl.)
   • Elektronski potpis
   • Mogućnost biranja jednog ili više potpisnika po računu za plaćanje sa hijerarhijom potpisa
   • Definisanje različitih privilegija za zaposlene
   • Promena privilegije u svakom trenutku na zahtev klijenta
  • Potrebna dokumentacija za pristup RaiffeisenOnLine

Halcom E-bank elektronsko bankarstvo

Halcom E-bank predstavlja sistem elektronskog bankarstva namenjen pravnim licima i preduzetnicima.

Korisnik je u mogućnosti da na bazi instaliranog softvera na svom računaru, obavlja platni promet brzo, jednostavno i efikasno.

CMI@web

Za uspešno poslovanje na međunarodnim tržištima neophodno je imati pouzdanog partnera koji Vam može garantovati jednostavne i sigurne transakcije. Raiffeisen banka je lider u ovoj oblasti, a razvojem ove aplikacije mogućnosti za naše klijente podigli su na još veći nivo.

CMI@Web je najmoderniji internet portal koji omogućava klijentima jednostavno obavljanje domaćih i međunarodnih transakcija u svakoj zemlji gde imaju svoje poslovanje. WEB aplikacija razvijena od strane Raiffeisen Bank International AG i namenjena je Treasury centralama multinacionalnih kompanija.

 • Što CMI@web omogućava svojim korisnicima?

  • Slanje domaćih i međunarodnih plaćanja
  • Dobijanje izveštaja u skladu sa svetskim standardima
  • Korišćenje lokalnih i međunarodnih formata za plaćanje (SWIFT, SEPA XML 20022)
  • Primena udaljenog potpisivanja
  • Rad na engleskom i nemačkom jeziku
  • Uvoz i izvoz podataka
  • Identičan izgled aplikacije za 11 zemalja (Austrija, Bugarska, Češka, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Rumunija, Rusija, Slovačka, Slovenija, Srbija)

SWIFT MT101

Osim putem internet ili elektronskog bankarstva, nalozi za plaćanje se mogu ispostaviti i putem SWIFT-a.

SWIFT MT101 je usluga koja korisnicima omogućava ispostavljanje dinarskih i deviznih naloga i istovremeno, centralizovano upravljenje svojim računima otvorenim u Raiffeisen banci i u drugim bankama.

MT101 poruke se mogu primiti od banaka koje imaju potpisane bilateralne ugovore sa Raiffeisen bankom. Na osnovu instrukcija u tim porukama i potpisanog aneksa ugovora, Raiffeisen banka izvršava dinarska i devizna plaćanja.

 • Što omogućava SWIFT MT101 usluga?

  • Pristup računima otvorenim kod Raiffeisen banke iz druge strane banke
  • Jednostavan način za dostavu instrukcija za plaćanje
  • Jedan način ispostavljanja instrukcija za plaćanje sa svih računa širom sveta

Uplata pazara

Omogućili smo uplatu pazara na našim višenamenskim uređajima.

Uplata pazara na višenamenskim uređajima nudi niz prednosti:

 • uplaćujete pazar u vreme koje Vam najviše odgovara – višenamenski uređaji u filijalama su dostupni 24 sata, 7 dana u nedelji ili u okviru radnog vremena tržnog centra u kom se nalaze
 • uplaćujte pazar bez provizije u toku promotivnog perioda
 • svaka uplata je odmah proknjižena na Vaš račun, nezavisno od vremena kada je izvršena
 • za uplatu nije potrebna kartica, već kao numerički kod unosite svoj PIB (9 cifara)
 • Saznajte više
  • Lokacije

   Ovo je nova usluga koja je u ovom trenutku dostupna svim klijentima na ukupno 35 lokacija u 18 gradova – Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Subotica, Sombor, Vršac, Zrenjanin, Sremska Mitrovica, Inđija, Ruma, Mladenovac, Čačak, Požarevac, Jagodina, Smederevo, Smederevska Palanka i Novi Pazar.

  • Limiti

   • maksimalan dnevni limit za uplatu pazara na višenamenskim uređajima je 150.000 RSD po računu
   • omogućena je uplata apoena od 500 RSD i više (500 RSD, 1.000 RSD, 2.000 RSD i 5.000 RSD)
   • uređaj u jednoj transakciji može da prihvati maksimalno 90 novčanica
  • Korisničko uputstvo

   Korisničko uputstvo možete pogledati ovde.