Dobavljački faktoring

Vaš novi instrument za upravljanje tokovima gotovine!

Da li Vam je potrebno dodatno vreme za izmirenje obaveza prema dobavljačima, a da pri tome unapredite odnose sa njima?

Dobavljački faktoring je pravo rešenje!

Ponudite Vašem dobavljaču da njegova potraživanja, pre roka dospeća, izmiri Raiffeisen banka, a Vi ćete svoju obavezu isplatiti banci, u ugovorenom roku.

Jednostavno rešenje

Prednosti za Vašu kompaniju

Prednosti za Vaše dobavljače