CMI@web

Za uspešno poslovanje na međunarodnim tržištima neophodno je imati pouzdanog partnera koji Vam može garantovati jednostavne i sigurne transakcije. Raiffeisen banka je lider u ovoj oblasti, a razvojem ove aplikacije mogućnosti za naše klijente podigli su na još veći nivo.

CMI@Web je najmoderniji internet portal koji omogućava klijentima jednostavno obavljanje domaćih i međunarodnih transakcija u svakoj zemlji gde imaju svoje poslovanje. WEB aplikacija razvijena od strane Raiffeisen Bank International AG i namenjena je Treasury centralama multinacionalnih kompanija.

CMI@Web svojim korisnicima omogućava: