Halcom E-bank – elektronsko bankarstvo

Halcom E-bank predstavlja sistem elektronskog bankarstva namenjen pravnim licima i preduzetnicima.

Korisnik je u mogućnosti da na bazi instaliranog softvera na svom računaru, obavlja platni promet brzo, jednostavno i efikasno.

Halcom E-bank omogućava sledeće usluge:

Prednosti korišćenja Halcom E-bank sistema:

Kako postati korisnik Hal E-bank?

Hal E-bank neophodna oprema: