SWIFT MT101

Osim putem internet ili elektronskog bankarstva, nalozi za plaćanje se mogu ispostaviti i putem SWIFT-a.

SWIFT MT101 je usluga koja korisnicima omogućava ispostavljanje dinarskih i deviznih naloga i istovremeno, centralizovano upravljenje svojim računima otvorenim u Raiffeisen banci i u drugim bankama.

MT101 poruke se mogu primiti od banaka koje imaju potpisane bilateralne ugovore sa Raiffeisen bankom. Na osnovu instrukcija u tim porukama i potpisanog aneksa ugovora, Raiffeisen banka izvršava dinarska i devizna plaćanja.

MT101 usluga omogućava: