Aranđelovac, tri stambene jedinice

Aranđelovac,

Ul. Milovana Ristića br. 11, tri stambene jedinice u ponudi:

  • stan br.2 površine 47m2
  • stan br.3 površine 49m2
  • stan br.4 površine 49m2

Datum i vreme licitacije biće naknadno objavljeni.