Kruševac,Jasika,kuća 159m2,EUR 16.500

Kruševac,Jasika,porodična stambena zgrada-kuća,površine159 m2,parcela 3ara,CENA:EUR 16.500

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, Raiffeisen banka a.d. Beograd, Đorđa Stanojevića 16

 

OGLAŠAVA
drugu aukcijsku prodaju nepokretnosti
:

 

Porodična stambena zgrada-kuća, pov. 159 m2, spratnosti Po+Pr, izgrađena na kat.parc.br. 1408/2 i kat.parc.br. 1408/2 ukupne pov. 316 m2, sve upisano u list nepokretnosti broj 709 KO Jasika

Početna cena je EUR 16.500,00 u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Raiffeisen banke a.d. Beograd za devize na dan uplate.

Aukcijska prodaja nepokretnosti će se održati dana 15.12.2020.godine u 13 časova u prostorijama Raiffeisen banke a.d.Beograd u Kruševcu, ul. Majke Jugovića br. 9.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu u iznosu od 10% od početne cene, na račun Raiffeisen banke a.d. Beograd, najkasnije do 12,00 časova 14.12.2020. godine.

Potencijalni učesnik je u obavezi, da uplatu iznosa od 10 % početne cene izvrši u skladu sa Pravilnikom o održavanju hipotekarne prodaje nepokretnosti i prodaje zalogom opterećene pokretne stvari metodom aukcijske prodaje, koji će biti uručen u najbližoj ekspozituri.

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu Raiffeisen banci a.d. Beograd, Đorđa Stanojevića 16, na tel. + 381 63 1063 872,+ 381 11 220 88 24, + 381 11 220 89 91, + 381 11 220 89 89 ili putem maila: legal.collection@raiffeisenbank.rs