Kula,Ul.Petefi Šandora br.104,na prodaju 1/6 dela nepokretnosti porodične stambene zgrade u gabaritu 149m2 sa pomoćnim objektom površine u gabaritu 21m2,CENA:EUR 1.500