Mladenovac,1,5-osoban stan,EUR 20.500

Mladenovac,Ul.Mihaila Milovanovića br.64b,1,5-osoban stan 39m2,EUR 20.500

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci,Raiffeisen banka a.d.Beograd,Đorđa Stanojevića 16

OGLAŠAVA

prvu aukcijsku prodaju nepokretnosti:

Jednoiposoban stan br.14,pov.39 m2 koji se nalazi u potkrovlju zgrade za kolektivno stanovanje zg.br.1,koja je izgrađena na kat.parc 1553/1 i za koju je izdato odobrenje za gradnju,upisana u List nepokretnosti br.4035 KO Mladenovac varoš, na adresi Mihaila Milovanovića 64b,Mladenovac.

Početna cena je EUR 20.500,00 u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Raiffeisen banke a.d.Beograd za devize na dan uplate.

Aukcijska prodaja nepokretnosti će se održati dana 26.03.2020.godine u 13 časova u prostorijama Raiffeisen banke a.d.Beograd ul. Đorđa Stanojevića 16.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu u iznosu od 10% od početne cene,na račun Raiffeisen banke a.d. Beograd,najkasnije do 12,00 časova 25.03.2020. godine.

Potencijalni učesnik je u obavezi, da uplatu iznosa od 10 % početne cene izvrši u skladu sa Pravilnikom o održavanju hipotekarne prodaje nepokretnosti i prodaje zalogom opterećene pokretne stvari metodom aukcijske prodaje, koji će biti uručen u najbližoj ekspozituri.

Datum i vreme naredne licitacije biće naknadno objavljeni.

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu Raiffeisen banci a.d.Beograd, Đorđa Stanojevića 16,na tel. + 381 63 1063 872,+ 381 11 220 88 24,+ 381 11 220 89 91,+ 381 11 220  89 89 ili putem maila:legal.collection@raiffeisenbank.rs