Rabrovo,porodična stambena zgrada sa pratećim objektima