Zrenjanin,Ul.Banatska 74a,kuća,EUR 7.800

Zrenjanin,Ul.Banatska 74a,porodična stambena zgrada,CENA:NEPOSREDNA POGODBA od EUR 7.800

Javni izvršitelj Dragan Nikolić,Zrenjanin,Ul.Vojvode Petra Bojovića 21,sprat 3,stan 57,tel.023/600-380,u izvršnom postupku izvršnog poverioca Fond za razvoj Republike Srbije,Niš,Ul.Bulevar Nemanjića br.14a,donosi sledeći

ZAKLJUČAK O PRODAJI NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM

Utvrđuje se da je zaključkom broj ИИВ 168/20 od dana 30.07.2020.godine utvrđena vrednost nepokretnosti i to :

Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj 17662 Ko Zrenjanin 1.
Broj parcele 5324 gradsko građevinsko zemljište ukupne površine 4a09m2
Broj parcele 5324 br.zg.1 porodična stambena zgrada pr1 Banatska 74a

U iznosu od 3.068.000,00 dinara.

Nepokretnost nije slobodna od lica i stvari.

Javni izvršitelj određuje prodaju nepokretnosti NEPOSREDNOM POGODBOM u skladu sa predlogom izvršnog poverioca gde se prodajna cena slobodno ugovara ali ako je niža od 30% procenjene vrednosti nepokretnosti izvršni poverilac se smatra namirenim u iznosu od 30% procenjene vrednosti nepokretnosti.
Ugovor o prodaji može da se zaključi u roku od 30 dana od dana donošenja zaključka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom po izboru izvršnog poverioca.

Rok za plačanje je 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti,koji se donosi odmah nakon zaključenja ugovora o prodaji.
Da bi se prodaja nepokretnosti putem neposredne pogodbe uspešno sprovela potrebno je da kupac:

– Izvrši uplatu jemstva u iznosu od 15% utvrđene vrednosti nepokretnosti koje su predmet prodaje,na namenski račun javnog izvršitelja Dragana Nikolića broj 330-15007967-96 koji se vodi kod CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD i da na uplatnici naznači gore navedeni broj predmeta,

– Stupi u pregovore sa izvršnim poveriocem adv.nedovic@yahoo.com i založnim poveriocem ljiljana.cubrilo@raiffeisenbank.rs/ne sa javnim izvršiteljem/a zatim pismenim putem dostavi svoju ponudu izvršnom poveriocu i javnom izvršitelju.

– Zaključi pismeni sporazum sa izvršnim poveriocem koji ne mora biti overen od strane javnog beležnika čiji će sastavni deo biti ugovorena cena i rok za plaćanje koji ne može biti duži od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti,koji se zatim dostavlja javnom izvršitelju.

Zaključenje ugovora sa izabranim ponudiocem održaće se dana 22.01.2021 godine u 10.00 časova u kancelariji postupajućeg javnog izvršitelja na adresi Vojvode Petra Bojovića 21,sprat 3,stan 57,Zrenjanin.

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu Raiffeisen banci a.d.Beograd,ul.Đorđa Stanojevića br.16,Novi Beograd,na tel.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 ili putem e-maila:legal.collection@raiffeisenbank.rs.