• Informacije
  • Karakteristike
  • Kalkulator/Primer
  • Dokumentacija

Dinarski kredit

sa fiksnom kamatnom stopom

  • Povoljna kamatna stopa
  • Bez obaveze prijema zarade ili penzije
  • Fiksna mesečna rata tokom celog perioda otplate

Saznaj više... Podnesite zahtev

Dinarski kredit

sa fiksnom kamatnom stopom

Uslovi kredita

Obezbeđenje kredita

Minimalni uslovi koje podnosilac zahteva za kredit mora da ispuni:

Reprezentativni primer

Izračunajte iznos koji Vam je potreban

 

 

10000 0
0
60 0
0
100 0
0
  • Kalkulator je informativnog karaktera.
  • Detaljne informacije pogledajte na sledećem linku .
  • Iz kreditiranog iznosa se plaća provizija za obradu zahteva.

Reprezentativni primer

Dinarski kredit

  • Lični dokument-lična karta ili pasoš