• Informacije
  • Karakteristike
  • Kalkulator/Primer
  • Dokumentacija

Dinarski kredit

sa promenljivom kamatnom stopom

  • Povoljna kamatna stopa
  • Brza i jednostavna realizacija
  • Bez obaveze prijema zarade ili penzije

Saznaj više Podnesite zahtev

Dinarski kredit

sa promenljivom kamatnom stopom

Uslovi kredita

Reprezentativni primer

Obezbeđenje kredita

Minimalni uslovi za odobravanje kredita

Izračunajte iznos kredita koji Vam je potreban

10000 0
0
60 0
0
100 0
0
  • Kalkulator je informativnog karaktera.
  • Pogledajte uslove za keš kredit sa fiksnom kamatom
  • Iz kreditiranog iznosa se plaća provizija za obradu zahteva i premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.

 

  • Lični dokument-lična karta ili pasoš