XXL Kredit

Veliki kredit za Vaše velike planove

  • Bez depozita za kredit u dinarima
  • Iznos do 20 miliona RSD/200.000 EUR
  • Rok otplate do 20 godina

Gotovinskim kreditom sa hipotekom možete obezbediti značajni iznos gotovine, koji biste otplaćivali na duži vremenski rok, uz mogućnost refinansiranja postojećih obaveza. Takođe, sredstva kredita možete koristiti i za one kupovine koje zahtevaju veću sumu novca, a koje ne možete finansirati drugim modelom kredita.

Za ovaj model kredita možete se opredeiliti i ukoliko želite da kupite nepokretnost, koja iz različitih razloga ne može biti finansirana putem stambenih kredita. Takođe, kredit možete koristiit i za kupovinu predmeta veće vrednosti za koje se ne odobravaju namenski krediti, kao i za refinansiranje već postojećih obaveza ili pak, za dalje ulaganje novca. Namena kredita ne utiče na maksimalni iznos ili rok otplate.

Za kredite indeksirane u evrima obavezan je depozit od minimum 30%, dok za dinarske kredite ta obaveza ne postoji.

  • Informacije o kreditu u RSD
  • Informacije o kreditu u EUR
  • Podnesite zahtev

Uslovi kredita

Reprezentativni primer dinarskog gotovinskog kredita obezbeđenog hipotekom za klijente banke

Minimalni uslovi koje podnosilac zahteva za kredit mora da ispuni:

Obezbedjenje kredita

Spisak neophodne dokumentacije

Uslovi kredita

Reprezentativni primer gotovinskog kredita obezbeđenog hipotekom u valuti EUR za klijente banke koji nemaju ugovorenu polisu životnog osiguranja vinkuliranu u korist Banke

Reprezentativni primer gotovinskog kredita obezbeđenog hipotekom u valuti EUR za klijente banke koji imaju ugovorenu polisu životnog osiguranja vinkuliranu u korist Banke

Minimalni uslovi koje podnosilac zahteva za kredit mora da ispuni:

Obezbedjenje kredita

Spisak neophodne dokumentacije

Ukoliko imate dodatnih pitanja i želite da vas kontaktiramo molim vas popunite formu

Povratak Nastavi

Nisu popunjena sva potrebna polja. Samo ispravno popunjen zahtev koji sadrži sve potrebne podatke može biti prosleđen na dalju obradu.