IZRAČUNAJTE VAŠU MESEČNU RATU

Iznos kredita
10.000,00
1.600.000,00
Rok otplate
RATA
*Kalkulator je informativnog karaktera

PODNESITE ONLINE ZAHTEV, JAVIĆEMO VAM SE

Rata kredita
Iznos kredita
Rok otplate
10,95 %
Nominalna kamatna stopa
12,99%
Efektivna kamatna stopa

Podnesite online zahtev

Hvala Vam što ste nam ostavili Vaše kontakt podatke, uskoro ćemo Vas pozvati.

Ukoliko želite da zahtev podnesete putem interneta pripremite Vašu važeću ličnu kartu (u slučaju da lična karta ima čip, potrebno je priložiti očitanu ličnu kartu) ili pasoš, možete ih skenirati ili slikati mobilnim telefonom.

Podaci o kreditu i saglasnosti

 

Lični podaci

Dokumentacija

Povratak Nastavi

Nisu popunjena sva potrebna polja. Samo ispravno popunjen zahtev koji sadrži sve potrebne podatke može biti prosleđen na dalju obradu.
  • Reprezentativni primer
  • Uslovi kredita
  • Dokumentacija
Iznos kredita* 300.000 RSD 600.000 RSD

1.600.000 RSD

Rok (u mesecima)

100 100

100

Nominalna/interkalarna kamatna stopa (godišnja, fiksna) 10,95% 10,95%

10,95%

Mesečna rata

4.586,84 RSD 9.173,68 RSD

24.463,16 RSD

EKS (na dan 01.06.2017) 12,84% 12,84%

12,84%

Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita

Trošak kamate ** 161.421,50 RSD 322.843,00 RSD

860.916,00 RSD

Provizija za obradu zahteva 8.029,20 RSD 16.058,39 RSD

42.822,38 RSD

Provizija za administriranje 6.450,46 RSD 12.900,91 RSD

34.402,36 RSD

*U kreditirani iznos je uključena provizija za obradu zahteva.
**Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate.

Iznos kredita od 9.500 RSD do 1.600.000 RSD

Rok otplate kredita

od 3 do 100 meseci
Kamatna stopa

10,95% godišnja, fiksna

Interkalarna kamatna stopa

U visini ugovorene kamatne stope (godišnja, fiksna)

Trošak izveštaja Kreditnog biroa

Ne obračunava se
Trošak menice

Ne obračunava se

Naknada za vođenje tekućeg računa*

150 RSD, mesečno

Provizija za obradu zahteva

2,75%, od kreditiranog iznosa, jednokratno unapred se finansira iz kredita, fiksna

Godišnja provizija za administriranje kredita

0,50% od ostatka duga, fiksna

Ukoliko se kredit koristi kao namenski za refinansiranje obaveza, uslov je da klijent refinansira samo obaveze u drugoj banci (kredit, kreditna kartica, pozajmica).
*Ukoliko klijent otvori tekući račun, u okviru "Paket tekućeg računa" mesečna naknada za otvaranje i vođenje paketa iznosi 250 RSD.

Minimalni uslovi koje podnosilac zahteva za kredit mora da ispuni:

Obezbeđenje kredita