IZRAČUNAJTE VAŠU MESEČNU RATU

Rok otplate je od 3 do 100 meseci.

Iznos kredita
10.000,00
1.600.000,00
Rok otplate
RATA
*Kalkulator je informativnog karaktera

PODNESITE ONLINE ZAHTEV, JAVIĆEMO VAM SE

Rata kredita
Iznos kredita
Rok otplate
12,45 %
Nominalna kamatna stopa
14,58%*
Efektivna kamatna stopa

Hvala Vam što ste nam ostavili Vaše kontakt podatke, uskoro ćemo Vas pozvati.

 

Ako želite zahtev da podnesete onlajn, popunite svih 5 koraka forme za apliciranje i pripremite:

(ukoliko se razlikuje od adrese iz lične karte/pasoša)

(slikajte Vašu očitanu važeću ličnu kartu ili pasoš)
(slikajte Vašu očitanu važeću ličnu kartu ili pasoš)
(ukoliko je refinansiranje)

Povratak Nastavi

Nisu popunjena sva potrebna polja. Samo ispravno popunjen zahtev koji sadrži sve potrebne podatke može biti prosleđen na dalju obradu.

*EKS obračunat na dan 08.01.2018. za rok otplate 100 meseci

  • Reprezentativni primer
  • Uslovi kredita
  • Dokumentacija
  • Pauzirajte otplatu rate
Iznos kredita* 300.000 RSD 600.000 RSD

1.600.000 RSD

Rok (u mesecima)

100 100

100

Nominalna/interkalarna kamatna stopa (godišnja, fiksna) 12,45% 12,45%

12,45%

Mesečna rata

4.834,86 RSD 9.669,73 RSD

25.785,95 RSD

EKS (na dan 08.01.2018) 14,58% 14,58%

14,58%

Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita

Trošak kamate ** 185.976,00 RSD 371.953,00 RSD

991.875,00 RSD

Provizija za obradu zahteva 8.029,20 RSD 16.058,39 RSD

42.822,38 RSD

Provizija za administriranje 6.573,36 RSD 13.146,68 RSD

35.057,81 RSD

*U kreditirani iznos je uključena provizija za obradu zahteva.
**Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate.

Iznos kredita od 9.500 RSD do 1.600.000 RSD

Rok otplate kredita

od 3 do 100 meseci
Kamatna stopa

12,45% godišnja, fiksna

Interkalarna kamatna stopa

U visini ugovorene kamatne stope (godišnja, fiksna)

Trošak izveštaja Kreditnog biroa

Ne obračunava se
Trošak menice

Ne obračunava se

Naknada za vođenje tekućeg računa*

150 RSD, mesečno

Provizija za obradu zahteva

2,75%, od kreditiranog iznosa, jednokratno unapred se finansira iz kredita, fiksna

Godišnja provizija za administriranje kredita

0,50% od ostatka duga, fiksna

Ukoliko se kredit koristi kao namenski za refinansiranje obaveza, uslov je da klijent refinansira samo obaveze u drugoj banci (kredit, kreditna kartica, pozajmica).
*Ukoliko klijent otvori tekući račun, u okviru "Paket tekućeg računa" mesečna naknada za otvaranje i vođenje paketa iznosi 250 RSD.

Minimalni uslovi koje podnosilac zahteva za kredit mora da ispuni:

Obezbeđenje kreditaZa podnošenje zahteva onlajn potrebno je da:

  • na formi za podnošenje zahteva ostavite svoje podatke
  • priložite svoju ličnu kartu (slikanu prednju i zadnju stranu/očitane podatke, ukoliko je lična karta sa čipom) ili sliku pasoša.
  • priložite overenu Potvrdu o zaposlenju i visini primanja i Administrativnu zabranu (odštampati u dva primerka i overiti kod poslodavca)

 Za podnošenje zahteva u ekspozituri potrebna Vam je sledeća dokumentacija:

Fiksator keš kredit je dinarski keš kredit sa fiksnom kamatnom stopom koji omogućava da jednom godišnje pauzirate otplatu jedne mesečne rate koju sami izaberete.

Ratu možete da odložite ukoliko aplicirate za kredit sa rokom otplate do 84 meseca.Pri podnošenju zahteva možete da odaberete mesec u kome će se svake godine odlagati otplaćivanje rate.

Pauzu možete da iskoristite već nakon 6. otplaćene rate.