KEŠ KREDIT

 • BEZ ODLASKA U BANKU
 • BEZ PAPIRA
 • MOŽE REFINANSIRANJE
Nastavak

 

Bilo da je u pitanju refinansiranje kredita, kupovina nameštaja i opremanje stana, novi auto ili možda planiranje nezaboravnog letovanja, online keš kredit je brzo i jednostavno rešenje do ostvarenja vaših ciljeva.


NE MORATE DA IZLAZITE SA POSLA DA UZMETE ONLINE KEŠ KREDIT

Sve što Vam je potrebno:

 • Lična karta
 • Izvod po tekućem računu za prethodna 3 meseca u PDF formatu, za iznose do 400.000 dinara

KREDITNI KALKULATOR ĆE VAM POMOĆI DA IZRAČUNATE MESEČNU RATU

Rok otplate je od 3 do 95 meseci.


10000 0
0
60 0
0
100 0
0


Šta je potrebno da apliciram za kredit?

Važeća očitana lična karta (ili pasoš) u elektronskoj formi radi identifikacije.

Broj telefona u domaćoj mreži na koji ćemo vas kontaktirati radi realizacije kredita.

Poslednja 3 izvoda po tekućem računu u PDF formatu za iznos kredita do 400.000 DIN.
Izvode u PDF formatu obično dobijate od banke mail-om, ili ih možete preuzeti kroz internet bankarstvo.

Za iznose preko 400.000 DIN potrebna je potvrda primanja i overena administrativna zabrana od poslodavca (2 primerka).

✦ Nakon realizacije kredita dokumentaciju donosimo na kućnu adresu

VAŠI OSNOVNI PODACI

Napomena: Skenirajte / slikajte važeću ličnu kartu ili pasoš. Ukoliko lična karta ima čip, potrebno je da je očitate.

Dodajte izvode po tekućem računu za prethodna 3 meseca:

Napomena: Priložite izvode u PDF formatu

(ukoliko se razlikuje od adrese iz lične karte/pasoša)

Na poziciji:

Prosečna mesečna neto zarada/penzija u prethodna 3 meseca (RSD)

Poslednja neto zarada/penzija (DIN)

Povratak Nastavi

Nisu popunjena sva potrebna polja. Samo ispravno popunjen zahtev koji sadrži sve potrebne podatke može biti prosleđen na dalju obradu.

 • Reprezentativni primer
 • Detaljnije informacije o kreditu
 • Uslovi za dobijanje kredita i dokumentacija
Iznos kredita* 100.000 RSD 300.000 RSD

800.000 RSD

Rok (u mesecima)

95 95

95

Nominalna/interkalarna kamatna stopa (godišnja, fiksna) 11,75% 11,75%

11,75%

Mesečna rata

1.621,84 RSD 4.865,51 RSD

12.974,69 RSD

EKS (na dan 21.03.2019) 12,88% 12,88%

12,88%

Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita

Trošak kamate * 54.433,80 RSD 163,.00,53 RSD

435.467,77 RSD

Provizija za administriranje 2.029,00 RSD 6.087,02 RSD

16.232,05 RSD


*Trošak kamate predstavlja zbir ukupne, redovne i interkalarne kamate.

 KEŠ KREDIT DO 400.000 DINARA

 • Izaberite iznos do 400.000 DIN
 • Zahtev podnesite online u par jednostavnih koraka
 • Samo uz ličnu kartu i izvod po tekućem računu za prethodna tri meseca. Izvod po tekućem računu je potrebno da bude u PDF formatu. Ukoliko niste klijent Raiffeisen banke možete zatražiti od svoje banke da Vam ga proslede na mail.
 • Dokumentaciju donosimo na kućnu adresu

 KEŠ KREDIT PREKO 400.000 DINARA

Vrsta kredita Dinarski gotovinski kredit / kredit za refinansiranje obaveza
Iznos kredita od 9.500 RSD do 2.500.000 RSD

Rok otplate kredita

do 95 meseci
Kamatna stopa

11,75% godišnja, fiksna

Interkalarna kamatna stopa

U visini ugovorene kamatne stope (godišnja, fiksna)

Trošak izveštaja Kreditnog biroa

Ne obračunava se
Trošak menice

Ne obračunava se

Naknada za vođenje tekućeg računa*

150 RSD, mesečno

Provizija za obradu zahteva

Ne obračunava se

Godišnja provizija za administriranje kredita

0,50% od ostatka duga, fiksna

Provizija za prevremenu otplatu

Ne obračunava se 

*Ukoliko klijent otvori tekući račun, u okviru "Paket tekućeg računa" mesečna naknada za otvaranje i vođenje paketa iznosi 250 RSD.

Minimalni uslovi za dobijanje kredita

Obezbeđenje