Sa fiksnom
kamatom

Rok otplate
od 24 do 36 meseci

Bez prenosa
zarade

ŠTA JE PAUZA KEŠ KREDIT I KAKO DA ODLOŽITE RATU?

Pauza keš kredit je dinarski keš kredit sa fiksnom kamatnom stopom, koji Vam omogućava da pauzirate otplaćivanje rate, kada to Vama odgovara.

Pri podnošenju zahteva, potrebno je da odaberete mesec u kome će se svake godine odlagati otplaćivanje rate. Pauzu možete da iskoristite već nakon 6. otplaćene rate.


IZRAČUNAJTE VAŠU MESEČNU RATU

Rok otplate je od 24 do 36 meseci.

Iznos kredita
10.000,00
1.600.000,00
Rok otplate
RATA
*Kalkulator je informativnog karaktera

ZA VIŠE INFORMACIJA OSTAVITE KONTAKT PODATKE, JAVIĆEMO VAM SE

Rata kredita
Iznos kredita
Rok otplate
7,75 %
Nominalna kamatna stopa
9,75%*
Efektivna kamatna stopa

Hvala Vam što ste nam ostavili Vaše kontakt podatke, uskoro ćemo Vas pozvati.

 

Ako želite zahtev da podnesete onlajn, popunite svih 5 koraka forme za apliciranje i pripremite:

(ukoliko se razlikuje od adrese iz lične karte/pasoša)

Stručna sprema

Bračno stanje

(skenirajte ili slikajte Vašu očitanu važeću ličnu kartu ili pasoš)
(skenirajte ili slikajte Vašu očitanu važeću ličnu kartu ili pasoš)
(ukoliko je refinansiranje)

Povratak Nastavi

Nisu popunjena sva potrebna polja. Samo ispravno popunjen zahtev koji sadrži sve potrebne podatke može biti prosleđen na dalju obradu.

*EKS obračunat na dan 01.11.2017. za rok otplate 39 meseci

  • Reprezentativni primer
  • Uslovi kredita
  • Dokumentacija
Iznos kredita* 100.000 RSD
Broj rata** 36

Mesečna rata

3.122,12 RSD

Nominalna, interkalarna kamatna stopa

7,75%
EKS (na dan 07.03.2018) 9,75%

Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita

Trošak kamate 12.934,51 RSD
Trošak menice 50 RSD
Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD
Provizija za obradu zahteva 2.676,40 RSD
Provizija za administriranje 613,87 RSD

*U kreditirani iznos je uključena provizija za obradu zahteva.
**Rok otplate kredita 39 meseci.

Iznos kredita od 9.500 RSD do 1.600.000 RSD

Rok otplate kredita

24-36 meseci
Kamatna stopa

7,75% godišnja, fiksna

Interkalarna kamatna stopa

U visini ugovorene kamatne stope (godišnja, fiksna)

Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa

246 RSD
Trošak menice

50 RSD

Naknada za vođenje tekućeg računa*

150 RSD, mesečno

Provizija za obradu zahteva

2,75%, od kreditiranog iznosa, jednokratno unapred se finansira iz kredita, fiksna

Godišnja provizija za administriranje kredita

0,50% od ostatka duga, fiksna

Ukoliko se kredit koristi kao namenski za refinansiranje obaveza, uslov je da klijent refinansira samo obaveze u drugoj banci (kredit, kreditna kartica, pozajmica).
*Ukoliko klijent otvori tekući račun, u okviru "Paket tekućeg računa" mesečna naknada za otvaranje i vođenje paketa zavisi od vrste paketa.

Minimalni uslovi koje podnosilac zahteva za kredit mora da ispuni:

Obezbeđenje kreditaZa podnošenje zahteva onlajn potrebno je da:

  • na formi za podnošenje zahteva ostavite svoje podatke
  • priložite svoju ličnu kartu (slikanu prednju i zadnju stranu/očitane podatke, ukoliko je lična karta sa čipom) ili sliku pasoša.
  • priložite overenu Potvrdu o zaposlenju i visini primanja i Administrativnu zabranu (odštampati u dva primerka i overiti kod poslodavca)


Za podnošenje zahteva u ekspozituri potrebna Vam je sledeća dokumentacija:Da li Vas zanima kredit sa periodom otplate do 100 meseci?

KEŠ FIKSATOR - dinarski keš kredit sa fiksnom kamatnom stopom