Zakažite sastanak

IZRAČUNAJTE VAŠU MESEČNU RATU

Iznos kredita
10.000,00
200.000,00
Izaberite rok otplate (u mesecima)

Rata kredita
3,45 %
Nominalna kamatna stopa
*Kalkulator je informativnog karaktera
  • Reprezentativni primer
  • Uslovi kredita
  • Dokumentacija

Reprezentativni primer stambenog kredita indeksiranog u EUR za kupovinu nepokretnosti osiguran kod NKOSK za klijente banke sa fiksnom kamatnom stopom

Kupoprodajna cena

37.500 EUR

Učešće

7.500 EUR

Iznos kredita

30.000 EUR

Rok

180

Nominalna kamatna stopa,
godišnja, fiksna

3,75%

EKS
(na dan 15.05.2018)

4,89%

Mesečna rata

218,17 EUR

 

Troškovi koji padaju na teret klijenta su: trošak kamate 9.323,72 EUR, provizija za obradu zahteva 300,00 EUR, trošak obrade zahteva kod NKOSK 30,00 EUR, trošak premije za osiguranje kredita kod NKOSK 525,00 EUR, trošak menice 50,00 RSD, trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak procene nepokretnosti (trogodišnje) 100 EUR, trošak osiguranja nepokretnosti (godišnje) 40 EUR, trošak overe založnih izjava 10.800 RSD, trošak pribavljanja lista nepokretnosti 10 EUR, trošak upisa hipoteke 20.000 RSD

** U reprezentativnom primeru prikazane su prosečne vrednosti troškova koje padaju na teret Korisnika kredita na koje banka nema uticaja prilikom obračuna EKS-a, a sve u skladu sa preporukom Udruženja Banaka Srbije za iznos kredita od 30.000 EUR.

*** Banka isplaćuje sredstva kredita na dan realizacije kredita po srednjem kursu NBS. Korisnik kredita otplaćuje obaveze po kreditu na dan dospeća obaveza po srednjem kursu NBS.

Uslovi kredita

Obezbedjenje kredita

Minimalni uslovi za dobijanje kredita:

PODNESITE ONLINE ZAHTEV, JAVIĆEMO VAM SE

1
Podnesite online zahtev
2
Kontaktiraćemo vas zbog zakazivanja sastanka
3
Sve informacije i apliciranje za stambeni kredit u najbližoj filijali

Ukoliko želite da Vas kontaktiramo sa dodatnim informacijama popunite formu

Hvala Vam što ste nam ostavili Vaše kontakt podatke, uskoro ćemo Vas pozvati. Ukoliko želite da zakažete sastanak sa našim referentom za stambene kredite na nekoj od ponuđenih lokacija, to možete učiniti u naredna 3 koraka.

Hvala Vam što ste nam ostavili Vaše kontakt podatke, uskoro ćemo Vas pozvati.

Ukoliko želite da zakažete sastanak sa našim referentom za stambene kredite na nekoj od ponuđenih lokacija, to možete učiniti u naredna 3 koraka.

Povratak Nastavi

Nisu popunjena sva potrebna polja. Samo ispravno popunjen zahtev koji sadrži sve potrebne podatke može biti prosleđen na dalju obradu.