Trajni nalog

Trajni nalog

Raiffeisen banka pruža mogućnost klijentima da svoje obaveze plaćaju putem trajnog naloga.

  • Trajni nalog se može koristiti za izmirivanje redovnih mesečnih obaveza plaćanjem sa tekućeg računa (direktna zaduženja).

Saznaj više